ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Εμπλουτισμός της Ελληνικής Wikipedia

Η Δημόσια Διαβούλευση ολοκληρώθηκε. Συνολικά έγιναν 68 σχόλια.
Έχει δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό site για την καταγραφή της δράσης: http://mywikipedia.ellak.gr/

Η Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ, στα πλαίσια των δράσεων της για προώθηση ανοιχτού περιεχομένου και γνώσης συμμετέχει στο κάλεσμα του Υπ. Παιδείας για τον εμπλουτισμό της Ελληνικής Wikipedia και πραγματοποιεί ένα κάλεσμα προς όλους τους ενδιαφερόμενους, ώστε να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των λημμάτων που περιέχει, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υψηλή ποιότητά τους.

Η δράση βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού, ώστε να έχει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα.

Παρακάτω αναπτύσσονται πιο αναλυτικά οι τέσσερις βασικοί άξονες, που θέτονται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 1 Δεκεμβρίου.

Στόχος
Δράσεις Διάχυσης και Διαμόρφωση Κοινότητας
Λήμματα
Κίνητρα και Επιβραβεύσεις