ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Εκπαιδευτικές Πύλες ΕΛ/ΛΑΚ

Η Δημόσια Διαβούλευση ολοκληρώθηκε.

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα στα πλαίσια των δράσεων της για ανάδειξη της εκπαιδευτικής αξίας του Ανοιχτού Λογισμικού (ΕΛ/ΛΑΚ) θέτει σε δημόσια διαβούλευση και σχολιασμό δύο εκπαιδευτικές πύλες που φιλοδοξούν να καλύψουν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, το OpenSoft και το OsCatalog. Οι δύο πλατφόρμες αναπτύχθηκαν και υποστηρίζονται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, φορείς που συμμετέχουν στην Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ.

Στόχος της διαβούλευσης είναι η βελτίωση και ο εμπλουτισμός των δύο διαδικτυακών τόπων από σχόλια και παρατηρήσεις της κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ. Επιλέξτε παρακάτω την πύλη για την οποία θέλετε να σχολιάσετε. Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 23 Δεκεμβρίου.

OpenSoft
OS Catalog