ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης τού εμπλουτισμού τού λεξικού ορθογραφικής διόρθωσης ελληνικών με το Hunspell και του Θησαυρού συνωνύμων τής ελληνικής γλώσσας

Η Δημόσια Διαβούλευση ολοκληρώθηκε.

Μελέτη που εκπονήθηκε απ’ το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψη και τα σχόλια της παρούσας διαβούλευσης: pdf.

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει με σχολιασμό για την ιδέα ανάπτυξης και τεχνικής υποστήριξης για διάστημα ενός έτους πληροφοριακού συστήματος (ΠΣ), που θα λειτουργεί online μέσω WEB, διαχείρισης τού εμπλουτισμού τού λεξικού ορθογραφικής διόρθωσης ελληνικών με το Hunspell και του Θησαυρού συνωνύμων τής ελληνικής γλώσσας, το οποίο ΠΣ θα διατίθεται με άδεια EUPL.

Παρακάτω αναπτύσσονται πιο αναλυτικά οι βασικοί άξονες, που θέτονται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 15 Απριλίου.

Εισαγωγή
Προδιαγραφές
Βοηθητικές Επεκτάσεις
Προϋπολογισμός