ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Hunspell: Βοηθητικές επεκτάσεις

Ε. Βοηθητικές επεκτάσεις

Απαιτείται η δημιουργία των απαραίτητων επεκτάσεων για τους φυλλομετρητές και άλλα λογισμικά ώστε οι χρήστες να μπορούν να συνεισφέρουν τη στιγμή κατά την οποία εργάζονται, π.χ. γράφουν κείμενα και βρίσκουν ελλείψεις και λάθη στη βάση δεδομένων τού Hunspell για τα ελληνικά.

Οι βοηθητικές επεκτάσεις πρέπει να υποστηρίζουν το σενάριο:

 • Ο χρήστης γράφει ένα κείμενο στο OpenOffice.org, σε μία φόρμα στο Firefox ή σε άλλο φυλλομετρητή ή λογισμικό που χρησιμοποιεί το Hunspell.
 • To Hunspell χαρακτηρίζει τη λέξη ως ανορθόγραφη και προστίθεται η χαρακτηριστική κόκκινη υπογράμμιση.
 • Ο χρήστης κάνει δεξί κλικ πάνω στη λέξη.
  • Εάν η λέξη υπάρχει ήδη στο ορθογραφικό λεξικό ο χρήστης επιλέγει την προτεινόμενη ορθογραφικώς ορθή μορφή της.
  • Εάν από τις προτάσεις φανεί ότι η λέξη δεν υπάρχει στο ορθογραφικό λεξικό, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την αποστολή της στο ΠΣ ώστε να ελεγχθεί και να συμπεριληφθεί με την προβλεπόμενη διαδικασία.
 • Οι βοηθητικές επεκτάσεις πρέπει να λειτουργούν κατ’ ελάχιστον στα λογισμικά:
  • FireFox 3.x Windows / Linux / MacOS X.
  • Chrome Windows / Linux / MacOS X.
  • OpenOffice.org 3.x Windows / Linux / MacOS X.

Θα εκτιμηθεί θετικά η συμβατότητα με περισσότερα λογισμικά.

Εισαγωγή
Προδιαγραφές
Προτάσεις & Αξιολόγηση

2 thoughts on “Hunspell: Βοηθητικές επεκτάσεις

 1. Μία προεκτάσεις για συστήματα αυτόματης συμπλήρωσης κειμένου θα ήταν χρήσιμα, π.χ. ibus, android.

 2. Ίσως στο μενού του δεξί κλικ θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει δυνατότητα να εκφράζει ο χρήστης την αντίρρηση του στις προτεινόμενες μεταφράσεις, ζητώντας καλύτερη π.χ. “δεν με ικανοποιεί καμία μετάφραση – αποστολή αιτήματος για βελτίωση της μετάφρασης”

Comments are closed.