ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

4. Τα οφέλη εφαρμογής

Μπορείτε να αναφερθείτε στα αναμενόμενα οφέλη εφαρμογής Ενδεικτικά
– Δημόσιο – Οικονομικό όφελος
– Εταιρείες Πληροφορικής / Στελέχη Πληροφορικής
– Επένδυση σε Τεχνογνωσία

Comments are closed.