ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

5. Μεθοδολογία – Στρατηγική – Προϋποθέσεις

Ποια είναι τα βήματα και η στρατηγική για την προώθηση του ανοικτού λογισμικού και την υιοθέτηση ανοικτών προτύπων σε πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου . Ποιες προϋποθέσεις χρειάζεται να διαμορφωθούν στη Δημόσια Διοίκηση

2 thoughts on “5. Μεθοδολογία – Στρατηγική – Προϋποθέσεις

 1. Ας χωρίσουμε τη μεθοδολογία σε:
  – θεσμική προετοιμασία (όπως προανέφερα), για την αναβάθμιση του ρόλου της πληροφορικής. Ίσως και με την ταυτόχρονη απαξίωση του χαρτιού, ώστε να πιεστούν κάποιοι να αλλάξουν.
  – διοικητική προετοιμασία, ορισμό υπευθύνων, με ανάθεση έργων, επιμόρφωση προσωπικού. Επίσης, απογραφή υλικού/λογισμικού. Αποτύπωση τηρουμένων διαδικασιών (σήμερα με χαρτί), λειτουργική μελέτη
  – τεχνική προετοιμασία, με μελέτες, δοκιμές λύσεων, αξιολογήσεις προηγούμενων προσπαθειών
  – υλική προετοιμασία (μέρος τεχνικής) με αναβάθμιση μηχανημάτων, διασύνδεση (ή έλεγχο υφισταμένων συνδέσεων)

 2. (συμπλήρωμα)

  Επίσης χρειάζεται εποπτικός φορέας που θα προσφέρει τις υπηρεσίες του (κάτι σαν ομάδα δράσης) σε κάθε τομέα/φορέα του δημοσίου που θα κάνει το βήμα. Δεν θα συμμετέχει στην σχεδίαση/υλοποίηση, αλλά θα ελέγχει τη διαδικασία, επισημαίνοντας τυχόν λάθη/παραλείψεις. Ίσως να υπάρχει ήδη αρμόδια/ικανή υπηρεσία, παρακαλώ διορθώστε με.

  στην μεθοδολογία, επίσης:
  – στάδιο μετάβασης από προηγούμενες ηλεκτρονικές τεχνολογίες (εφόσον κρίνεται ότι έπρεπε να αλλάξουν), μετάπτωση δεδομένων
  – στάδιο “παραγωγικής λειτουργίας”, όπου θα *επιβάλλεται* η χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος και ταυτόχρονα θα γίνεται μαζική ψηφιοποίηση των χάρτινων φακέλλων.
  Όσοι φάκελλοι υπήρχαν ήδη σε ηλεκτρονική μορφή, να διασταυρώνονται με το χάρτινο σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ώστε το χαρτί να θεωρηθεί “υπό καταστροφή”.

Comments are closed.