ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

8. ΕΛΛΑΚ για μια δημόσια υπηρεσία

Καταγραψτε λογισμικό ανοικτού κώδικα που μπορεί να αξιοποιηθεί για την υποστήριξη των αναγκών μιας δημόσιας υπηρεσίας (π.χ διακίνηση εγγράφων, διεκπαιραίωση υποθέσεων , επικοινωνία με πολίτες, συνεργατικά περιβάλλοντα, διαχείριση γνώσης / τεκμηρίωσης, δικτυακοί τόποι )