ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom
11 Σχόλια
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Δείτε όλα τα σχόλια
Δημήτρης Κοτζίνος

Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης φοιτητολογίου για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας

Δημήτρης Κοτζίνος

Ανάπτυξη εφαρμογής αντιπαράθεσης ελληνικών κειμένων για την ανακάλυψη αντιγραφών (plagiarism detection)

Κωνσταντίνος Τζωαννόπουλος

Ανάπτυξη συλλογής επαναχρησιμοποιήσιμων βιβλιοθηκών πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων (Multi-Criteria Decision Analysis – MCDA) των οικογενειών ELECTRE, PROMETHEE και UTA σε γλώσσες Java, C, C++ και JavaScript για χρήση από ερευνητές, φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς), software developers.

Κωνσταντίνος Τζωαννόπουλος

Ανάπτυξη επαναχρησιμοποιήσιμων βιβλιοθηκών υλοποίησης πρωτοκόλλων διαπραγμάτευσης μεταξύ πολλαπλών πρακτόρων με χρήση επιχειρηματολογίας (argumentation-based negotiation) πρωστίστως σε γλώσσα Java (με χρήση της πλατφόρμας JADE – Java Agent Development Engine) για χρήση από ερευνητές, φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς) και software developers σε εφαρμογές Συστημάτων Υποστήριξης Ομαδικών Αποφάσεων (Group Decision Support Systems).

Κωνσταντίνος Τζωαννόπουλος

Ελληνοποίηση εφαρμογών διαχείρισης έργων TaskJuggler, Project-Open, Redmine.

Γκρίγκας Ιωάννης

Παραμετροποίηση του openERP ειδικά για Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και ενσωμάτωσή του σε live cd με δυνατότητα ολοκληρωμένης εγκατάστασης στα πρότυπα του openEMR και του σχετικού live cd.

Γκρίγκας Ιωάννης

Ολοκλήρωση μετάφρασης της τελευταίας έκδοσης της εφαρμογής διαχείρισης βιβλιοθηκών KOHA και ενσωμάτωσή της σε live cd με δυνατότητα ολοκληρωμένης εγκατάστασης

Dimitris D

Οι εφαρμογές που χρειαζόμαστε είναι ένα καλό open source OCR, όπως το tesseract, το οποίο χρειάζεται καλύτερη εκπαίδευση για την υποστήριξη των ελληνικών στο πολυτονικό.
Το OCR θα χρησιμοποιηθεί για την μετατροπή των ψηφιακών βιβλίων του anemi, που είναι σε μορφή εικόνες σε PDF και πρέπει να γίνουν απλό κείμενο-PDF.
Τα βιβλία δεν έχουν copyright και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον αξιόπιστο εμπλουτισμό της wikipedia, δημιουργία ελεύθερων πολυγλωσσικών λεξικών για το ελεύθερο λογισμικό και ως πηγές στην εκπαίδευση.

Άλλη εφαρμογή που έχουμε ανάγκη είναι ο εξελληνισμός του YACY(P2P μηχανή αναζήτησης) και η εγκατάσταση του στα πανεπιστήμια, τα ασύρματα δίκτυα των δήμων και τα τοπικά μητροπολιτικά δίκτυα(AWMN, κτλ.).

Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος

Ανάπτυξη εφαρμογής για τη διαχείριση των απουσιών ενός σχολείου και προώθησή του στις υπηρεσίες του υπουργείου για αξιολόγηση και πρότασή για εγκατάστασή του στα ελληνικά σχολεία. Πρέπει να υποστηρίζει επικοινωνία με το λογισμικό ΝΕΣΤΩΡ που χρησιμοποιείται στα Γενικά Λύκεια και να γίνεται εγκατάσταση και παραμετροποίηση εύκολα (όπως π.χ. το Joomla). Υπάρχουν κάποιες σχετικές εφαρμογές αλλά καμία δεν εκμεταλλεύεται τις σύγχρονες δυνατότητες ώστε να είναι αρκετά φιλική και να γίνει αποδεκτή από τους καθηγητές των σχολείων.

Χρήστος Πρασσάς

Ανάπτυξη εφαρμογής για τη διαχείριση προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα με πλήρη διαχείριση των στοιχείων Προσωπικού Φακέλου, Μεταβολές, Άδειες (και υποστήριξη αίτησης άδειας μέσω διαδικτύου), εκτύπωση αναφορών. Θα πρέπει τέλος η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση να είναι εύκολη.

Εναλλακτικά θα πρέπει να υπάρξει και μια εφαρμογή για την Διαχείριση της Συντήρησης Στόλων Οχημάτων Δημοσίων Υπηρεσιών όπου θα υπάρχουν όλα τα στοιχεία των οχημάτων των Υπηρεσιών και θα μπορεί να παρακολουθηθεί αναλυτικά η τακτική συντήρηση και οι βλάβες.