ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Συνεργατική ανάπτυξη εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού

GOV_citizen_participation Η ΕΕΛ/ΛΑΚ επιδιώκει σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα, τα μέλη της και έμπειρους προγραμματιστές(developers) να σχεδιάσει δράσεις πληθοπορισμού( http://el.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing ) που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

Στόχος μας είναι η συνεργατική ανάπτυξη εφαρμογών από όσους κρίνουν ότι έχουν αμοιβαίο συμφέρον να συμμετάσχουν, το λογισμικό που θα αναπτυχθεί θα είναι διαθέσιμο με την Ευρωπαϊκή άδειαανοιχτού λογισμικού EUPL(https://joinup.ec.europa.eu/software/page/eupl ).

Μπορείτε να καταχωρείτε τις προτάσεις σας ως σχόλια σε αυτό το άρθρο.

 

2 thoughts on “Συνεργατική ανάπτυξη εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού

 1. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να γραφεί μια εφαρμογή τιμολόγησης και αποθήκης συμβατή με το μπάχαλο του ελληνικού φορολογικού συστήματος με δυνατότητα έκδοσης παραστατικών που να τρέχει σε linux

 2. Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ενδιαφέρεται για την υιοθέτηση/ανάπτυξη εφαρμογών ανοιχτού κώδικα για την υποστήριξη των διοικητικών του διεργασιών σε θέματα:

  διαχείρισης πρωτοκόλλου και εγγράφων (document management)
  παρακολούθησης διαδικασιών και εκκρεμοτήτων (workflows, BPM)
  διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων με χρήση ανοιχτής πλατφόρμας ERP

  Αναζητούμε συνεργασία με την ΕΛ/ΛΑΚ και άλλους φορείς του δημοσίου. Έχουμε προσωπικό με υψηλή εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία ανάπτυξης υπηρεσιών web/app/databases σε PHP και Java. Γνωρίζουμε την ύπαρξη της πλατφόρμας http://www.scriptum.gr/ στην οποία συμμετείχε και η ΕΛ/ΛΑΚ, αλλά διαπιστώνουμε λειτουργικά προβλήματα που θα θέλαμε να επιλύσουμε σε συνεργασία μαζί σας. Επιθυμούμε την ανάπτυξη ευρύτερης πλατφόρμας που θα αντιμετωπίζει και άλλες ανάγκες στις διοικητικές διαδικασίες.

  Επικοινωνία με το Τμήμα Υπηρεσιών του ΚΗΔ ΑΠΘ http://it.auth.gr
  υπεύθυνος Δασκόπουλος Δημήτρης

Leave a Comment