ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ιδέες για έργα ανοιχτών τεχνολογιών

Στο πλαίσιο του έργου των Μονάδων Αριστείας, σύντομα θα δημοσιευθεί πρόσκληση για την ενίσχυση έργων ανοιχτών τεχνολογιών(με αντικείμενο λογισμικό, υλισμικό, δεδομένα ή/και περιεχόμενο). Στόχος είναι, η ενίσχυση φυσικών ή νομικών προσώπων για την ανάπτυξη εφαρμογών ανοιχτών τεχνολογιών που αφορούν τις δέκα(10) θεματικές περιοχές των Μονάδων Αριστείας (Μεταφορές–Ναυτιλία, Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Αγροτική Ανάπτυξη–Περιβάλλον, Βασικές Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Πολιτισμός, Δημόσια Διοίκηση-Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Τουρισμός).

Η ενίσχυση θα είναι μεταξύ 2.000€ και 4.000€ πλέον Φ.Π.Α, ανάλογα με την πρόταση του έργου και την γνωμάτευση των αξιολογητών. Η ενίσχυση θα καταβάλλεται έπειτα από ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των παραδοτέων του έργου. Θα ενισχυθούν συνολικά ενενήντα (90) έργα. Όποιος επιθυμεί να υποβάλλει πρόταση πρέπει να καταθέσει περιγραφή των εργασιών,  συνοπτική τεκμηρίωση για τον τρόπο υλοποίησης τους, περιγραφή του κοινού στο οποίο απευθύνεται το προτεινόμενο έργο και της σχετικότητας του έργου με τις Θεματικές Περιοχές των Μονάδων Αριστείας καθώς και τεκμηρίωση της αιτούμενης χρηματοδότησης.

Τα κριτήρια επιλογής θα στηρίζονται: Στην τεχνική περιγραφή του προτεινόμενου έργου, στην αξιοπιστία της πρότασης και τεκμηρίωση της χρησιμότητας του προτεινόμενου έργου σε συγκεκριμένη ομάδα χρηστών, στην εμπειρία ατόμου ή ομάδας σε αντίστοιχα έργα, στους τρόπους προώθησης του έργου για προσέλκυση χρηστών & developers, όπως viral video, social networks και στην συνάφεια με μια ή παραπάνω από τις 10 θεματικές περιοχές των Μονάδων Αριστείας

Οι ιδέες μπορεί να αφορούν ή μία αυτόνομη εφαρμογή για desktop ή mobile, είτε επέκταση(module ή plugin) ενός βιώσιμου οικοσυστήματος ανοιχτών τεχνολογιών και μπορεί είναι μόνο software ή να συνδυάζει software & hardware σε μία ή παραπάνω απο τις πλατφόρμες: Firefox, OpenofficeLibreoffice, WordPress, Drupal, Redmine,  Openstreetmap, Open Geodata, WSO2, Apache, Asterisk, Arduino, Raspberry Pi, Αισθητήρες https://opendatakit.org/use/sensors/, http://www.funf.org/, http://www.ohwr.org/projectsΕπίσης μπορεί να αφορούν έργα open design όπως το https://www.opendesk.cc/ αλλα και Open Hardware έργα όπως open hardware smart street lamp post, open hardware weather station, κλπ.

 

Όσοι έχουν ιδέες για θέματα που θα ήθελαν να αποτελέσουν αντικείμενο των έργων ας τις καταχωρίσουν ως σχόλια σε αυτή τη διαβούλευση.

 

 

Πρόσκληση για 90 χρηματοδοτούμενα έργα Ανοιχτών Τεχνολογιών

 

Subscribe
Notify of
guest
24 Σχόλια
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Δείτε όλα τα σχόλια
Stefanos Kouzof

Σήμερα, με την οικονομική κρίση, η ανεργία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα. Ο εξαγωγικός προσανατολισμός είναι μονόδρομος. Καθώς η ΕΕ είναι πλούσια αλλά και απαιτητητική αγορά, η διαχείριση ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων (ISO 9001, ISO 22000, IFS/BRC κλπ) είναι απαραίτητη για κάθε σοβαρή εξαγωγική επιχείρηση. Ωστόσο τα σημερινά συστήματα απευθύνονται σε μεσσαίες επιχειρήσεις, είναι βασισμένα σε χαρτί, δύσχρηστα και χρονοβόρα, και ακατάλληλα για μικρές επιχειρήσεις. Από την άλλη, υπάρχουν open source εφαρμογές που μπορούν να αυτοματοποιήσουν κάθε ενότητα ενός συστήματος διαχείρισης και να εξαλείψουν όλη τη γραφειοκρατία.
Για το λόγο αυτό προτείνουμε τη δημιουργία ενός open source & open hardware dedicated set-top box, ώστε να γλυτώσουμε ανθρωποώρες εργασίας, φωτοτυπίες, αρχειοθέτηση, σφραγίδες κλπ, και να κάνουμε εύκολο για μια εξαγωγική ΜΜΕ να σταθεί επάξια στη διεθνή αγορά. Το project αφορά την εγκατάσταση της εταιρικής πλατφόρμας συνεργασίας FOSWIKI – http://www.foswiki.org σε Raspberry Pi για χρήση ως χαμηλού κόστους process automation server, για paperless διαχείριση διαδικασιών από ελληνικές ΜΜΕ.
Να πάμε τις νέες ελληνικές επιχειρήσεις στον 21ο αιώνα!

Thodoris Papadopoulos

Προτείνεται η δημιουργία ενός δικτυακού τόπου στον οποίο θα μπορεί ο καθένας να υποβάλει ένα ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο και σε πραγματικό χρόνο να βλέπει όλες τις ψηφιακές υπογραφές που περιέχει καθώς και αν αυτές θεωρούνται έγκυρες με βάσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 150/2001 ).

Το σύστημα θα κάνει χρήση βιβλιοθηκών ανοιχτού λογισμικού (iText & Bouncy Castle) για να αναλύσει όλες τις ψηφιακές υπογραφές ενός εγγράφου.
Το σύστημα θα ελέγχει εάν η υπογραφή βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό , αν έχει ενσωματωμένη χρονοσήμανση και θα πραγματοποιεί ελέγχους CRL (certificate revocation list ).
Θα εμφανίζει τα αποτελέσματα σε φυσική γλώσσα που είναι κατανοητά από τον απλό χρήστη.
Ο δικτυακός τόπος προβλέπεται να εξυπηρετήσει ιδιαίτερα :
Δημοσίους Υπαλλήλους , οι οποίοι καλούνται να εξυπηρετήσουν αιτήματα πολιτών που έχουν σταλεί με χρήση ψηφιακά υπογεγραμμένων αρχείων ,

Εταιρίες και Νομικά πρόσωπα που θέλουν να συμμετάσχουν σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών , και θέλουν να ελέγχουν αν τα ηλεκτρονικά δικαιολογητικά που υποβάλλουν φέρουν έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή.

Τράπεζες και Ιδρύματα που καλούνται συχνά να ελέγχουν τα πιστοποιητικά εταιριών από το ΓΕΜΗ.

24
0
Θα χαρούμε να μοιραστείτε τις σκέψεις σας μαζί μας, παρακαλώ σχολιάστεx
()
x