ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Παράρτημα Α.1. Οδηγός Χρήσης GitHub

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.1: Οδηγός Χρήσης GitHub

Σε αυτό το παράρτημα περιγράφεται πως κάποιος χρήστης ενός δημοσίου φορέα μπορεί να εγγραφεί στην υπηρεσία του GitHub, να δημιουργήσει ένα αποθετήριο και να μεταφορτώσει περιεχόμενο σε αυτό. Επίσης περιγράφονται τα απαιτούμενα βήματα για τη συνεργασία πολλών ατόμων σε ένα αποθετήριο, καθώς και η συμβολή τρίτων σε αυτό.

Εγγραφή χρήστη στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία του GitHub θα πρέπει να δημιουργήστε έναν λογαριασμό αποκτώντας όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Ανοίξτε τον σύνδεσμο https://github.com/join ώστε να μεταφερθείτε στη σελίδα εγγραφής χρήστη. Τα ζητούμενα πεδία προς συμπλήρωση όπως φαίνονται και στην Εικόνα A.1.1 είναι τα εξής:

 • «Όνομα Χρήστη» («Username»),
 • «Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου» («E-mail Address»), και
 • «Κωδικός» («Password»).

Έπειτα πατήστε το κουμπί «Δημιουργία Λογαριασμού» («Create an Account») ώστε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα της διαδικασίας.

Εικόνα A.1.1: Δημιουργία λογαριασμού στο GitHub

Στο επόμενο βήμα θα σας ζητηθεί να επιλέξατε τον τύπο του λογαριασμού σας (Εικόνα A.1.2). Μέσω χρεώσεων προσφέρονται επιπρόσθετες δυνατότητες. Στην περίπτωση που δεν τις επιθυμείτε επιλέξτε την τελευταία επιλογή, «Χωρίς Χρέωση» («Free»), και πατήστε το κουμπί «Ολοκλήρωση Εγγραφής» («Finish sign-up»).

Εικόνα A.1.2: Επιλογή τύπου λογαριασμού στο GitHub

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα σας αποσταλεί ένα μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει σχετικά με την επιβεβαίωση της εγγραφής σας. Θα πρέπει να πατήσετε τον σχετικό σύνδεσμο «Επιβεβαίωση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» («Verify e-mail address») ώστε να αποσταλεί αίτημα ενεργοποίησης του λογαριασμού σας. Άμεσα θα μεταφερθείτε στη σελίδα με το μήνυμα επιβεβαίωσης της Εικόνας A.1.3.

Εικόνα A.1.3: Επιβεβαίωση λογαριασμού στο GitHub

Ρύθμιση του Git

Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε προτού μπορέσετε να ανεβάσετε τον κώδικά σας στην υπηρεσία του GitHub, είναι να ρυθμίστε το Git. Το Git είναι ένα ανοικτού κώδικα Σύστημα Ελέγχου Εκδόσεων (Version Control System – VCS). Είναι υπεύθυνο όλα όσα σχετίζονται με το GitHub που συμβαίνουν τοπικά στον υπολογιστή σας.

Υπάρχουν δύο τρόποι χρήσης του Git: μέσω γραμμής εντολών (διαθέσιμο από εδώ: http://git-scm.com) και μέσω περιβάλλοντος διεπαφής χρήστη (GUI) (διαθέσιμο από εδώ: https://desktop.github.com). Μερικές από τις ενέργειες που μπορείτε να υλοποιήσετε, ακόμα και χωρίς τη χρήση γραμμής εντολών, είναι οι εξής:

 • η δημιουργία ενός αποθετηρίου («create repository»),
 • η αντιγραφή ενός αποθετηρίου («fork repository»),
 • η ενημέρωση ενός αποθετηρίου («commit»), και
 • η αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες.

Εγκατάσταση του Git

Σε αυτήν την ενότητα θα περιγράψουμε τα βήματα που απατούνται για την εγκατάσταση του περιβάλλοντος διεπαφής του Git.

1) Κατεβάστε και εγκαταστήστε την τελευταία έκδοση του «GitHub Desktop». Αυτό το πρόγραμμα θα εγκαταστήσει αυτόματα το Git και θα το κρατάει αυτόματα ενημερωμένο.

2) Στον υπολογιστή σας ανοίξτε την εφαρμογή «Git Shell».

3) Συμπληρώστε στο Git το Όνομα Χρήστη που είχατε επιλέξει κατά την εγγραφή σας ώστε οι ενημερώσεις σας («commits») να φέρουν την κατάλληλη σήμανση (Εικόνα A.1.4).

Εικόνα A.1.4: Εισαγωγή Ονόματος Χρήστη στο Git

1) Συμπληρώστε στο Git τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχατε επιλέξει κατά την εγγραφή σας ώστε να συνδέονται τα «commits» σας με αυτήν (Εικόνα A.1.5).

Εικόνα A.1.5: Εισαγωγή Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στο Git

Επιβεβαίωση ταυτότητας με το GitHub από το Git

Όταν συνδέεστε σε ένα αποθετήριο GitHub από το Git, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας με το GitHub χρησιμοποιώντας έναν από τους δύο διαθέσιμους τρόπους: είτε μέσω HTTPS είτε μέσω SSH.

Σύνδεση μέσω HTTPS (προτείνεται)

Αν κλωνοποιείτε μέσω HTTPS μπορείτε να αποθηκεύσετε στην cache τον κωδικό του GitHub σας στο Git, χρησιμοποιώντας έναν βοηθό διαπιστευτηρίων («credential helper»).

Σύνδεση μέσω SSH

Αν κλωνοποιείτε μέσω SSH, θα πρέπει να παράξετε κλειδιά SSH σε κάθε υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για να μεταφέρετε από και προς το GitHub.

Με το πέρας αυτού του βήματος έχει στηθεί τόσο το Git όσο και το GitHub. Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία ενός αποθετηρίου.

Δημιουργία ενός Αποθετηρίου («repo»)

Σε αυτήν την ενότητα θα περιγράψουμε τη δημιουργία ενός Αποθετηρίου («repository») με ένα αρχείο README, στο οποίο θα τοποθετήσετε τον κώδικά σας.

Δημιουργήστε ένα νέο αποθετήριο στο GitHub

1) Στην επάνω δεξιά γωνία οποιασδήποτε σελίδας, πατήστε το κουμπί  «+», και στη συνέχεια την επιλογή «New repository» («Νέο αποθετήριο») (Εικόνα A.1.6).

Εικόνα A.1.6: Επιλογή δημιουργίας νέου αποθετηρίου

1) Δημιουργήστε ένα σύντομο και χαρακτηριστικό όνομα για το αποθετήριό σας. Για παράδειγμα «Repo_Organization_X» (Εικόνα A.1.7).

Εικόνα A.1.7: Ονομασία νέου αποθετηρίου

1) Προαιρετικά, προσθέστε μια σύντομη περιγραφή του αποθετηρίου σας. Για παράδειγμα, «My first repository on GitHub» (Εικόνα A.1.8).

Εικόνα A.1.8: Προσθήκη περιγραφής αποθετηρίου

1) Επιλέξτε ανάμεσα στη δημιουργία ενός Δημόσιου («Public») ή Ιδιωτικού («Private») αποθετηρίου (Εικόνα A.1.9).

Εικόνα A.1.9: Επιλογή τύπου αποθετηρίου

1) Επιλέξτε «Initialize this repository with a README» («Αρχικοποίηση αυτού του αποθετηρίου με αρχείο README») (Εικόνα A.1.10).

Εικόνα A.1.10: Επιλογή αρχικοποίησης αποθετηρίου με αρχείο README

1) Πατήστε το κουμπί «Δημιουργία αποθετηρίου» («Create repository») (Εικόνα A.1.11).

Εικόνα A.1.11: Το κουμπί  για τη δημιουργία αποθετηρίου

Ανεβάζοντας («commit») την πρώτη αλλαγή σας

Το ανέβασμα («commit») μπορεί να θεωρηθεί ως ένα στιγμιότυπο από όλα τα αρχεία του έργο σας σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Όταν δημιουργήσατε το νέο σας αποθετήριο το αρχικοποιήσατε με ένα αρχείο README. Αυτά τα αρχεία είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να περιγράψει το έργο σας με περισσότερες λεπτομέρειες, ή να προσθέσετε λίγη τεκμηρίωση, όπως το πώς να εγκατασταθεί ή να χρησιμοποιηθεί το έργο σας. Τα περιεχόμενα αυτών των αρχείων εμφανίζονται αυτόματα στην πρώτη σελίδα του αποθετηρίου σας. Τα βήματα που απαιτούνται για το ανέβασμα («commit») μιας αλλαγής στο αρχείο README είναι τα ακόλουθα:

 1. Στη λίστα αρχείων του αποθετηρίου σας, πατήστε στο «README.md» > (Εικόνα A.1.12).

Εικόνα A.1.12: Επιλέγοντας το αρχείο README.md

 1. Πάνω από το περιεχόμενο του αρχείου, πατήστε το κουμπί επεξεργασίας > του αρχείου (Εικόνα A.1.13).

Εικόνα A.1.13: Το κουμπί επεξεργασίας του αρχείου

 1. Στην καρτέλα «Edit file» («Επεξεργασία αρχείου») προσθέστε κάποιες > πληροφορίες για τον εαυτό σας (Εικόνα A.1.14).

Εικόνα A.1.14: Η καρτέλα εξεργασίας του περιεχομένου

 1. Πάνω από το νέο περιεχόμενο, πατήστε την καρτέλα «Preview changes» > («Προεπισκόπηση αλλαγών») (Εικόνα A.1.15).

Εικόνα A.1.15: Η καρτέλα προεπισκόπησης του περιεχομένου

 1. Εξετάστε τις αλλαγές που κάνατε στο αρχείο. Θα δείτε το νέο

  περιεχόμενο με πράσινο και τις αλλαγές με κόκκινο (Εικόνα A.1.15).

 2. Στο κάτω μέρος της σελίδας, πληκτρολογήστε ένα σύντομο μήνυμα για το

  ανέβασμα («commit») το οποίο περιγράφει τις αλλαγές που κάνατε στο αρχείο (Εικόνα A.1.16).

Εικόνα A.1.16: Πεδίο εισαγωγής μηνύματος για το ανέβασμα

 1. Κάτω από το προηγούμενο πεδίο μηνύματος, επιλέξτε αν οι αλλαγές θα > ανέβουν στον τρέχοντα «κλάδο» («branch») ή σε έναν νέο. Εάν ο > τρέχον είναι ο «κύριος» («master») θα πρέπει να επιλέξετε να > δημιουργήσετε έναν νέο για το ανέβασμα («commit») και στη συνέχεια > να δημιουργήσετε ένα «αίτημα έλξης» («pull request») > (Εικόνα A.1.17).

Εικόνα A.1.17: Επιλογή «κλάδου»

 1. Πατήστε το κουμπί «Propose file change» («Πρόταση αλλαγής αρχείου») > (Εικόνα A.1.18).

Εικόνα A.1.18: Το κουμπί υποβολής αλλαγών αρχείου

Αντιγραφή («fork») ενός Αποθετηρίου

Σε αυτήν την ενότητα θα περιγράψουμε την αντιγραφή («fork») ενός αποθετηρίου («repository») ενός τρίτου στο δικό μας. Αυτό θα σας επιτρέψει να πειραματιστείτε ελεύθερα με αλλαγές χωρίς να επηρεαστεί το αρχικό έργο. Συνήθως, η αντιγραφή («fork») χρησιμοποιείται για δύο λόγους: είτε για να προτείνετε αλλαγές στο έργο κάποιου τρίτου είτε για να χρησιμοποιήσετε το έργο ενός τρίτου ως σημείο εκκίνησης για τη δική σας ιδέα.

Πρόταση αλλαγών στο έργο κάποιου τρίτου

Ένα καλό παράδειγμα χρήσης αντιγραφής («fork») είναι η πρόταση αλλαγών για διορθώσεις σφαλμάτων. Αντί να καταγράψετε το σφάλμα που έχετε βρει, μπορείτε:

 • Να αντιγράψετε («fork»)το αποθετήριο.
 • Να ενημερώσετε τον κώδικά του.
 • Να υποβάλετε αίτημα έλξης («pull request») στον ιδιοκτήτη του έργου.

Αν στον ιδιοκτήτη του έργου αρέσουν οι αλλαγές σας που μπορεί να τοποθετήσουν τις προσθήκες στο αρχικό αποθετήριο.

Χρήση έργο τρίτου ως σημείο εκκίνησης για τη δική σας ιδέα

Ο πυρήνας του ανοικτού κώδικα είναι η ιδέα ότι μέσω του διαμοιρασμού του μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερη και πιο αξιόπιστο λογισμικό. Στην πραγματικότητα, όταν δημιουργείτε ένα αποθετήριο στο GitHub, έχετε την επιλογή αυτόματα να συμπεριλαμβάνετε ενός αρχείου άδειας χρήσης, το οποίο καθορίζει πώς θέλετε το έργο σας να διαμοιράζεται με τους άλλους.

Αντιγράψτε ένα αποθετήριο στο GitHub

Η αντιγραφή («fork») ενός αποθετηρίου είναι μια απλή διαδικασία δύο σταδίων. Ένα αποθετήριο-δείγμα δημιουργημένο από το GitHub ώστε να μπορείτε να κάνετε εξάσκηση, είναι το octocat/Spoon-Knife.

 1. Μεταβείτε αποθετήριο του GitHub

  octocat/Spoon-Knife.

 2. Πατήστε το κουμπί «Fork» το οποίο βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία

  της σελίδας.

Κρατήστε το αντίγραφο συγχρονισμένο

Μπορείτε να αντιγράψατε ένα έργο προκειμένου να προτείνετε αλλαγές στο πρωτότυπο αποθετήριο. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι καλή πρακτική να συγχρονίζετε τακτικά το αντίγραφό σας με το πρωτότυπο αποθετήριο. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Git στη γραμμή εντολών. Ως παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε το αποθετήριο-δείγμα που αντιγράψατε προηγουμένως. Τα βήματα είναι τα εξής:

Βήμα 1: Ρύθμιση Git

Αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε το Git. Μην ξεχάσετε να ρυθμίσετε την επιβεβαίωση ταυτότητας με το GitHub από το Git.

Βήμα 2: Δημιουργία τοπικού κλώνου της αντιγραφής

Αυτή τη στιγμή, έχετε ένα αντίγραφο του αποθετηρίου octocat/Spoon-Knife αλλά δεν έχετε τα αρχεία του στον υπολογιστή σας. Ας δημιουργήσουμε έναν κλώνο του τοπικά στον υπολογιστή σας.

 1. Στις GitHub, πλοηγηθείτε στο αντίγραφο του

  συγκεκριμένου αποθετηρίου.

 2. Στην δεξιά στήλη της σελίδας του αντιγραμμένου αποθετηρίου σας

  πατήστε το εικονίδιο της Εικόνας A.1.19 για να αντιγράψετε το «URL κλώνου» στο αντίγραφό σας.

Εικόνα A.1.19: Το κουμπί επεξεργασίας του αρχείου

 1. Ανοίξτε το τη γραμμή εντολών ή την κονσόλα τερματικού.
 2. Πληκτρολογήστε «git clone» και στη συνέχεια επικολλήστε τη

  διεύθυνση URL που αντιγράψατε στο 2.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Enter. Θα δημιουργηθεί ο τοπικός κλώνος σας.

Βήμα 3: Ρύθμιση Git να συγχρονίζει το αντίγραφο με το αρχικό αποθετήριο

Όταν αντιγράφετε ένα έργο με στόχο να προτείνει αλλαγές στο αρχικό αποθετήριο, μπορείτε να ρυθμίσετε το Git για να τραβήξει αλλαγές από το αρχικό στον τοπικό κλώνο σας.

 1. Επαναλάβετε τα 1 έως 3 από το Βήμα 2.
 2. Αλλάξτε τους καταλόγους στη θέση του αντιγράφου που κλωνοποιήσατε

  κατά το Βήμα 2:

 • Μεταβείτε στον αρχικό κατάλογο και πληκτρολογήστε απλά «cd» χωρίς > άλλο κείμενο.
 • Για να δείτε τα αρχεία και τους φακέλους στον τρέχοντα κατάλογο

  πληκτρολογήστε «ls»

 • Για να μεταβείτε σε ένα από τους καταλόγους που παρατίθενται

  πληκτρολογήστε «cd *your_listed_directory

 • Για να ανεβείτε ένα κατάλογο, πληκτρολογήστε «cd ../»
 1. Πληκτρολογήστε «git remote –v» και πατήστε «Enter». Θα δείτε το

  τρέχον διαμορφωμένο απομακρυσμένο αποθετήριο για αντιγραφή.

 2. Πληκτρολογήστε «git remote add upstream» και στη συνέχεια

  επικολλήστε τη διεύθυνση URL που αντιγράψατε στο 2 του Βήματος 2 και πατήστε «Enter».

 3. Για να επαληθεύσετε το πρωτότυπο αποθετήριο που έχετε ορίσει για το

  αντίγραφό σας, πληκτρολογήστε ξανά «git remote –v». Θα πρέπει να δείτε τη διεύθυνση URL για το αντίγραφό σας ως «origin» και τη διεύθυνση URL για το πρωτότυπο αποθετήριο ως «upstream».

Δημιουργώντας ένα αίτημα έλξης («pull request»)

Δημιουργήστε ένα αίτημα έλξης («pull request») για να προτείνετε και να συνεργαστείτε πάνω σε αλλαγές σε ένα αποθετήριο. Αυτές οι αλλαγές προτείνονται σε έναν κλάδο, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο «master» κλάδος διατηρείται καθαρό και τακτοποιημένος.

Αίτημα έλξης («pull request») ανοίγονται μόνο αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δευτερευόντων κλάδων και του βασικού. Μπορείτε να καθορίσετε σε ποιον κλάδο θα θέλατε να ενσωματώσετε τις αλλαγές σας, όταν δημιουργείτε το αίτημα.

 1. Στο GitHub, πλοηγηθείτε στο αποθετήριο στον οποίο θέλετε να προτείνετε αλλαγές.
 2. Στο μενού «Branch» («Κλάδοι») επιλέξτε τον κλάδο που περιέχει τις αλλαγές σας (Εικόνα A.1.20).

Εικόνα A.1.20: Ο κλάδος με τις αλλαγές

 1. Στα αριστερά του μενού «Branch» πατήστε το πράσινο κουμπί «Compare and Review» («Σύγκριση και Αξιολόγηση») (Εικόνα A.1.21).

Εικόνα A.1.21: Σύγκριση κλάδου με τον πρωτότυπο

 1. Η σελίδα «Compare» («Σύγκριση») θα επιλέξει αυτόματα τον βασικό και τον συγκρινόμενο κλάδο. Πατήστε την επιλογή «Create pull request» («Δημιουργία αιτήματος έλξης») (Εικόνα A.1.22).

Εικόνα A.1.22: Το κουμπί δημιουργίας νέου αιτήματος

 1. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο και μια περιγραφή για το αίτημά σας (Εικόνα A.1.23).

Εικόνα A.1.23: Εισαγωγή τίτλου και περιγραφής αιτήματος

 1. Πατήστε την επιλογή «Create pull request» («Δημιουργία αιτήματος έλξης») (Εικόνα A.1.24).

Εικόνα A.1.24: Το κουμπί δημιουργίας του αιτήματος

Έπειτα από την αναθεώρηση του αιτήματος έλξης σας («pull request») αυτό μπορεί να συγχωνευθεί στο αποθετήριο.

Συγχώνευση αιτήματος έλξης («pull request»)

Έπειτα από την αναθεώρηση ενός αιτήματος έλξης («pull request») αυτό μπορεί να συγχωνευθεί στο πρωτότυπο κλάδο. Καθένας με δικαιώματα ώθησης («push») στο αποθετήριο μπορεί να ολοκληρώσει τη συγχώνευση.

Εάν αποφασίσετε ότι δεν θέλετε οι αλλαγές στον κλάδο σας να συγχωνευθούν με τον πρωτότυπο κλάδο, μπορείτε επίσης να κλείσετε το αίτημα έλξης («pull request») χωρίς να γίνει συγχώνευση.

Συγχώνευση αιτήματος έλξης («pull request») με χρήση του περιηγητή

Εάν η συγχώνευση δεν θα έχει συγκρούσεις τότε μπορείτε να συγχωνεύσετε το αίτημα από τον περιηγητή.

 1. Στην δεξιά στήλη οποιουδήποτε αποθετηρίου, πατήστε το κουμπί «Pull Requests» («Αιτήσεις Ώθησης») (Εικόνα A.1.25).

Εικόνα A.1.25: Το κουμπί αιτήσεων ώθησης

 1. Σε αυτή τη λίστα, πατήστε στο αίτημα έλξης («pull request») που θέλετε να συγχωνεύσετε.
 2. Πατήστε το κουμπί «Merge pull request» («Συγχώνευση αιτήματος έλξης») (Εικόνα A.1.26).

Εικόνα A.1.26: Το κουμπί συγχώνευσης αιτήματος

 1. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα, ή αποδεχτείτε το προεπιλεγμένο (Εικόνα A.1.27).

Εικόνα A.1.27: Το πεδίο πληκτρολόγησης μηνύματος συγχώνευσης

 1. Κάτω από το παράθυρο του μηνύματος πατήστε το κουμπί «Confirm merge» («Επιβεβαίωση συγχώνευσης») (Εικόνα A.1.28).

Εικόνα A.1.28: Το κουμπί επιβεβαίωσης συγχώνευσης

 1. Προαιρετικά, διαγράψτε τον κλάδο. Αυτό κρατά τη λίστα των κλάδων στο αποθετήριό σας τακτοποιημένο.

Από τη γραμμή εντολών οι αιτήματα έλξης («pull requests») συγχωνεύονται χρησιμοποιώντας την επιλογή «–no-ff».

Αλληλεπίδραση με τρίτους

Ένα από τα μεγάλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του GitHub είναι η δυνατότητα να δείτε πάνω σε τι εργάζονται άλλοι άνθρωποι καθώς και με ποιους συνδέονται. Μερικές από τις ενέργειες αλληλεπίδρασης με τρίτους είναι οι παρακάτω:

 • Ακολουθήστε ανθρώπους: Όταν ακολουθείτε κάποιον στο GitHub θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με τη δραστηριότητά τους. Για να ακολουθήσετε κάποιον μπείτε σε μια από τις σελίδες του και πατήστε το κουμπί «follow» («ακολουθώ»).
 • Παρακολουθήστε ένα έργο: Σε κάποιο σημείο μπορεί να θέλετε να μείνετε ενημερωμένοι με ένα συγκεκριμένο έργο. Όταν είστε σε μια από τις σελίδες του έργου, μπορείτε να πατήστε το κουμπί «Watch» («παρακολούθηση») το οποίο βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας. Όταν ο ιδιοκτήτης ενημερώνει το αποθετήριο θα ενημερώνεστε.
 • Σήμανση έργων: Σε περίπτωση που βρίσκετε ένα έργο ενδιαφέρον μπορείτε να το επισημάνετε πατώντας το κουμπί με το Αστέρι το οποίο βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας, όταν είστε σε μια από τις σελίδες του έργου. Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα με τα αστέρια σας ώστε να δείτε όλα τα έργα που έχετε επισημάνει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.2: Ενδεικτικός κατάλογος αδειών στο GitHub

Περιγραφή: Εδώ παρατίθενται κάποια ενδεικτικά είδη αδειών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο GitHub.

Ευρέως διαδεδομένες άδειες που υποστηρίζονται από πολλές κοινότητες:

 • Apache License, 2.0 (Apache-2.0)
 • BSD 3-Clause “New” or “Revised” license (BSD-3-Clause)
 • BSD 2-Clause “Simplified” or “FreeBSD” license (BSD-2-Clause)
 • GNU General Public License (GPL)
 • GNU Library or “Lesser” General Public License (LGPL)
 • MIT license (MIT)
 • Mozilla Public License 2.0 (MPL-2.0)
 • Common Development and Distribution License (CDDL-1.0)
 • Eclipse Public License (EPL-1.0)

Άδειες ειδικού σκοπού:

 • Educational Community License, Version 2.0 (ECL-2.0)
 • IPA Font License (IPA)
 • NASA Open Source Agreement 1.3 (NASA-1.3)
 • Open Font License 1.1 (OFL-1.1)

Λοιπές / Διάφορες άδειες:

 • Apache Software License 1.1 (Apache-1.1)
 • Common Public License 1.0 (CPL-1.0)
 • Artistic license 1.0 (Artistic-1.0)
 • Educational Community License, Version 1.0 (ECL-1.0)
 • Eiffel Forum License V1.0 (EFL-1.0)
 • Lucent Public License (“Plan9”), version 1.0 (LPL-1.0)
 • Mozilla Public License 1.0 (MPL-1.0)
 • Mozilla Public License 1.1 (MPL-1.1)
 • Open Software License 1.0 (OSL-1.0)
 • Open Software License 2.1 (OSL-2.1)
 • Reciprocal Public License, version 1.1 (RPL-1.1)
 • Adaptive Public License (APL-1.0)
 • Artistic license 2.0 (Artistic-2.0)
 • Open Software License (OSL-3.0)
 • Q Public License (QPL-1.0)
 • Universal Permissive License (UPL)
 • zlib/libpng license (Zlib)

Μη ταξινομημένες άδειες:

 • Boost Software License (BSL-1.0)
 • CeCILL License 2.1 (CECILL-2.1)
 • Common Public Attribution License 1.0 (CPAL-1.0)
 • European Union Public License (EUPL-1.1)
 • GNU Affero General Public License v3 (AGPL-3.0)
 • ISC License (ISC)
 • Microsoft Public License (MS-PL)
 • Microsoft Reciprocal License (MS-RL)
 • MirOS Licence (MirOS)
 • Non-Profit Open Software License 3.0 (NPOSL-3.0)
 • NTP License (NTP)
 • Reciprocal Public License 1.5 (RPL-1.5)
 • Simple Public License 2.0 (SimPL-2.0)
 • Open Group Test Suite License (OGTSL)

 

Πίσω στην Αρχική σελίδα της Διαβούλευσης

Subscribe
Notify of
guest
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα χαρούμε να μοιραστείτε τις σκέψεις σας μαζί μας, παρακαλώ σχολιάστεx
()
x