ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διακύρηξη του CommonsFest 2014 για την υπεράσπιση και τη διεύρυνση των Κοινών

Στο πλαίσιο των δράσεων της ΕΕΛ/ΛΑΚ για την προώθηση και την υποστήριξη της ανοικτότητας σας καλεί να συμβάλλετε στην τελική διαμόρφωση της Διακύρηξης, που προετοιμάζεται από τους συμμετέχοντες του 2ου Φεστβάλ των Κοινών (09-10-11/05/2014) αναφορικά με την υπεράσπιση και διεύρυνση των κοινών, προτείνοντας αλλαγές . Το κείμενο που είναι διαθέσιμο για διαμόρφωση βρίσκεται εδώ καθώς … Read more

Οδηγός Wikipedia Δήμου Ρεθύμνου

Εισαγωγή

Ο συγκεκριμένος οδηγός σκιαγραφεί τα βήματα σύνταξης ή εμπλουτισμού, αλλά και μετάφρασης λημμάτων της wikipedia (στα ελληνικά: “βικιπαίδεια”), τα οποία αφορούν ελληνικούς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο τη συμβολή στην προσπάθεια για μια “υποδειγματική” παρουσίαση μιας περιφέρειας, ενός δήμου, μιάς πόλης, ενός χωριού, ενός οικισμού κ.ο.κ. στη βικιπαίδεια.

Read more

Μελέτη χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στον Δημόσιο Τομέα

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε

 

Σε συνέχεια της πρόσφατης διαβούλευσης για τη διαμόρφωση τεκμηριωμένης πρότασης με στόχο την  προώθηση του Ανοιχτού Λογισμικού και των Aνοικτών προτύπων  στον Δημόσιο Τομέα, η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα παραθέτει τα βασικά κεφάλαια της μελέτης για προτάσεις και σχολιασμό.

Η μελέτη με τίτλο «Αποτίμηση της Χρήσης του Ελεύθερου Λογισμικού/Ανοικτού Λογισμικού (ΕΛ/ΛΑΚ) στον Δημόσιο Τομέα» αποσκοπεί στην δημιουργία επιστημονικού υπόβαθρου ικανού να αποτελέσει την βάση για μια εναλλακτική προσέγγιση στην υιοθέτηση του Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα στην Δημόσια Διοίκηση.

Η προτεινόμενη μεθοδολογία χρησιμοποιεί την θεωρία των πραγματικών δικαιωμάτων “real options” για να αποτιμήσει το επενδυτικό εγχείρημα εισαγωγής και χρήσης του ΕΛ/ΛΑΚ σε έναν δημόσιο οργανισμό.

Read more

Μελέτη χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στον Δημόσιο Τομέα: Σύνοψη – Συμπεράσματα

Από την ποσοτική μέτρηση αποτελεσμάτων προέκυψε η ιεράρχηση των σεναρίων, η οποία είναι η παρακάτω:

  1. Σενάριο 2 – Βασική Αλλαγή
  2. Σενάριο 3 – Ελάχιστη Αλλαγή
  3. Σενάριο 1 – Μαζική Αλλαγή

Μελετώντας συνεπώς το εγχείρημα εισαγωγής ΕΛ/ΛΑΚ σε έναν Δήμο προκύπτει από τους δείκτες αποδοτικότητας ως η βέλτιστη λύση η διατήρηση των windows σαν λειτουργικό σύστημα και η αλλαγή της εφαρμογής γραφείου, του πρωτοκόλλου καθώς και όλων των εφικτών λειτουργιών ενός Δήμου (Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, Μισθοδοσία κλπ).

Read more

Μελέτη χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στον Δημόσιο Τομέα: Αξιολόγηση Λογισμικών ΕΛ/ΛΑΚ απο τους Οργανισμούς

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάσαμε την τεκμηρίωση της βιωσιμότητας του εγχειρήματος εισαγωγής ΕΛ/ΛΑΚ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με την χρήση των κατάλληλων δεικτών και διαγνωστικών αναλύσεων, για τα τρία σενάρια μετάβασης, τα οποία περιγράφουν μια ολιστική προσέγγιση στη μετάβαση στο ΕΛ/ΛΑΚ.

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζουμε μια μέθοδο αξιολόγησης λογισμικών ΕΛ/ΛΑΚ η οποία στοχεύει στην αξιολόγηση ενός λογισμικού δίνοντας έμφαση στον χρόνο εκμάθησης και στο χρόνο εκτέλεσης/υλοποίησης των εργασιών του εκάστοτε οργανισμού.

Read more