ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Έκθεση Προόδου Σχεδίου Δράσης Ελλάδας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη διεθνή πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership – OGP), η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για την προώθηση της διαφάνειας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Για τη συμμετοχή της στην πρωτοβουλία OGP είχε υποβάλει … Read more

Πρόσκληση για συνέδριο δημιουργών (developers) ΕΛ/ΛΑΚ, Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου 2009

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) διοργανώνει συνέδριο για δημιουργούς (developers) λογισμικού με θέμα ΕΛ/ΛΑΚ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την εκπαίδευση και την έρευνα. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Ιουνίου 2009, στο ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Αίθουσα Τελετών). Η ΕΕΛ/ΛΑΚ προσκαλεί δημιουργούς (developers) ΕΛ/ΛΑΚ να παρουσιάσουν τη σχετική δουλειά τους … Read more

Πρόσκληση για συγγραφή Οδηγών ΕΛ/ΛΑΚ

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει πρόταση για την συγγραφή εκλαϊκευμένων οδηγών χρήσης με πρακτικά παραδείγματα που θα διευκολύνουν επιχειρήσεις, εκπαιδευτικούς και απλούς χρήστες στην καθημερινή χρήση εφαρμογών ελεύθερου λογισμικού. Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης θα επιλεγούν συγγραφικές ομάδες για τους παρακάτω τρεις οδηγούς: 1.ΕΛ/ΛΑΚ για τις μικρομεσαίες … Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην ανάπτυξη και επέκταση ΕΛ/ΛΑΚ που είναι χρήσιμο για επιχειρήσεις και την εκπαιδευτική κοινότητα

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την κατάθεση προτάσεων ανάπτυξης και επέκτασης ΕΛ/ΛΑΚ που είναι χρήσιμο για επιχειρήσεις και την εκπαιδευτική κοινότητα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα … Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ελληνοποίηση ΕΛΛΑΚ Λογισμικών για επιχειρήσεις και την εκπαιδευτική κοινότητα

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την Ελληνοποίηση ΕΛΛΑΚ Λογισμικών που είναι χρήσιμα για επιχειρήσεις και την εκπαιδευτική κοινότητα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων … Read more