ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Hunspell: Προδιαγραφές ανάπτυξης συστήματος διαχείρισης του εμπλουτισμού του λεξικού ορθογραφικής διόρθωσης ελληνικών

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε

 

Σε συνέχεια της πρώτης διαβούλευσης εκπονήθηκε σχετική μελέτη Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας. Παρακάτω παρατίθενται τα βασικά σημεία για σχολιασμό μέχρι τις 29 Απριλίου.

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη σε μορφή pdf.

Με βάση τα πορίσματα της επισκόπησης των ελληνικών ορθογράφων και της συνεργατικής ανάπτυξης σκιαγραφούνται τα χαρακτηριστικά του ΠΣ προς ανάπτυξη, πρώτα οι τεχνικές προδιαγραφές και στη συνέχεια οι λειτουργικές. Τέλος, περιγράφονται οι προδιαγραφές των κανόνων που χρησιμοποιεί ο ορθογράφος για τη διόρθωση κειμένων.

Read more