ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ιδέες για έργα ανοιχτών τεχνολογιών

Στο πλαίσιο του έργου των Μονάδων Αριστείας, σύντομα θα δημοσιευθεί πρόσκληση για την ενίσχυση έργων ανοιχτών τεχνολογιών(με αντικείμενο λογισμικό, υλισμικό, δεδομένα ή/και περιεχόμενο). Στόχος είναι, η ενίσχυση φυσικών ή νομικών προσώπων για την ανάπτυξη εφαρμογών ανοιχτών τεχνολογιών που αφορούν τις δέκα(10) θεματικές περιοχές των Μονάδων Αριστείας (Μεταφορές–Ναυτιλία, Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Αγροτική Ανάπτυξη–Περιβάλλον, Βασικές … Read more

Συνεργατική ανάπτυξη εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού

 Η ΕΕΛ/ΛΑΚ επιδιώκει σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα, τα μέλη της και έμπειρους προγραμματιστές(developers) να σχεδιάσει δράσεις πληθοπορισμού( http://el.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing ) που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Στόχος μας είναι η συνεργατική ανάπτυξη εφαρμογών από όσους κρίνουν ότι έχουν αμοιβαίο συμφέρον να συμμετάσχουν, το λογισμικό που θα αναπτυχθεί θα είναι διαθέσιμο με την Ευρωπαϊκή άδειαανοιχτού λογισμικού EUPL(https://joinup.ec.europa.eu/software/page/eupl ). Μπορείτε … Read more

Ανοιχτό λογισμικό “community building platform”…

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε.

Πρότυπο λογισμικό “community building platform” που θα διαλειτουργεί με facebook και wordpress/buddypress

1. ΣτόχοςΣύντομηπεριγραφή

2. Σύνοψητωνmodulesπουθααναπτυχθούν

3.ΛειτουργικάΧαρακτηριστικά

3.1 Εφαρμογήστοfacebookμέσααπόσελίδα (TAB)

3.2 Εφαρμογήwebσεbuddypress/wordpress

4. ΠαραδοτέακαιΧρονοδιάγραμμα

5. Κόστος

1. Στόχος – Σύντομη περιγραφή

Ο στόχος είναι η υλοποίηση μιας διαδραστικής εφαρμογής, η οποία θα υποστηρίζει τη δημιουργία κοινότητας παρέχοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες εγγραφής μέσα από σελίδες στο facebook και ενοποίηση με το buddypress/wordpress. Η εφαρμογή θα χρησιμοποιηθεί στην σελίδα της ΕΕΛΛΑΚ( https://www.facebook.com/eellak ) θα παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής των μελών της στο http://buddypress.org/ του http://www.ellak.gr/ .

Read more

Οδηγοί σύνταξης και εμπλουτισμού άρθρων της Wikipedia που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε

Στο πλαίσιο των δράσεων της ΕΕΛΛΑΚ για τον εμπλουτισμό της Wikipedia με περιεχόμενο Ελληνικού ενδιαφέροντος, έχει ανατεθεί (κατόπιν σχετικού διαγωνισμού) σε δύο δήμους η δημιουργία οδηγών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπο για άλλους δήμους και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παρακάτω παραθέτονται οι δύο οδηγοί για παρατηρήσεις και σχολιασμό μέχρι την 10η Ιουλίου.

Read more

Οδηγός Wikipedia Δήμου Λοκρών

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο οδηγός αυτός, σύνταξης και εμπλουτισμού λημμάτων, που αφορούν τους δήμους της Ελλάδος, και την παρουσία τους στη Wikipedia, αποτελεί μία προσπάθεια καταγραφής της διαδικασίας αυτής, βήμα-βήμα, ώστε μελλοντικά να καταστεί υπόδειγμα, για ανάλογα εγχειρήματα που θα ακολουθήσουν.  Ο χαρακτήρας του οδηγού είναι καθαρά βιωματικός και εμπειρικός, ενώ ταυτόχρονα έγινε προσπάθεια να «συμπλέει» με τα γενικότερα πρότυπα και πρακτικές της Wikipedia.

Read more