ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κεφάλαιο 3: Διαχείριση και απόθεση περιεχομένου για δημόσιους φορείς και οργανισμούς

Οδηγός Διαχείρισης Περιεχομένου Σε αυτήν την ενότητα παρέχεται μία σύντομη μελέτη που αφορά στη διαχείριση και απόθεση περιεχομένου για δημόσιους φορείς και οργανισμούς στην Ελλάδα. Η μελέτη προέκυψε κατόπιν επισκόπησης της υφιστάμενης κατάστασης με άμεση αναφορά σε καλές πρακτικές και αποδεκτές λύσεις ΕΛ/ΛΑΚ που έχουν υιοθετηθεί από πολύ γνωστούς δημόσιους φορείς ανά την υφήλιο. Η … Read more

Κεφάλαιο 2: Διαχείριση και απόθεση λογισμικού για δημόσιους φορείς και οργανισμούς στην Ελλάδα

2. Οδηγός Διαχείρισης Λογισμικού Σε αυτήν την ενότητα παρέχεται μία σύντομη μελέτη που αφορά στη διαχείριση και απόθεση λογισμικού για δημόσιους φορείς και οργανισμούς στην Ελλάδα. Η μελέτη προέκυψε κατόπιν επισκόπησης της υφιστάμενης κατάστασης με άμεση αναφορά σε καλές πρακτικές και αποδεκτές λύσεις ΕΛ/ΛΑΚ που έχουν υιοθετηθεί από πολύ γνωστούς δημόσιους φορείς ανά την υφήλιο. … Read more

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή- Υφιστάμενη κατάσταση

1. Εισαγωγή 1.1 Ανάγκη για Ανοικτά Δεδομένα και Λογισμικό Στην σημερινή εποχή τα επονομαζόμενα «Ανοικτά Δεδομένα» (Open Data) αποτελούν ένα μεγάλο αποθετήριο γνώσης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την βελτίωση διαδικασιών και την επίλυση προβλημάτων στον χώρο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των επιχειρήσεις, των δημοσίων οργανισμών, καθώς και στην καθημερινή ζωή του πολίτη. Τα ανοικτά … Read more

Παράρτημα Α.1. Οδηγός Χρήσης GitHub

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.1: Οδηγός Χρήσης GitHub Σε αυτό το παράρτημα περιγράφεται πως κάποιος χρήστης ενός δημοσίου φορέα μπορεί να εγγραφεί στην υπηρεσία του GitHub, να δημιουργήσει ένα αποθετήριο και να μεταφορτώσει περιεχόμενο σε αυτό. Επίσης περιγράφονται τα απαιτούμενα βήματα για τη συνεργασία πολλών ατόμων σε ένα αποθετήριο, καθώς και η συμβολή τρίτων σε αυτό. Εγγραφή χρήστη … Read more

Προτάσεις δράσης για τα Creative Commons Greece

Στο πλαίσιο σχεδιασμού του ετήσιου προγράμματος δράσης των Creative Commons στην Ελλάδα,  σας καλούμε να καταθέσετε τις προτάσεις σας και τις ιδέες σας για τις δράσεις της ομάδας,  έως την Παρασκευή 16/10/2015*. Τι είναι τα Creative Commons;  Τα Creative Commons είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του ανοικτού και προσβάσιμου … Read more