ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.2: Οδηγός Χρήσης GrabCAD

Σε αυτό το παράρτημα περιγράφεται πως κάποιος χρήστης ενός δημοσίου φορέα μπορεί να εγγραφεί στην υπηρεσία του GrabCAD, να δημιουργήσει ένα έργο και να μεταφορτώσει περιεχόμενο σε αυτό. Επίσης περιγράφονται τα απαιτούμενα βήματα για τη συνεργασία πολλών ατόμων σε ένα έργο, καθώς και η συμβολή τρίτων σε αυτό. Εγγραφή χρήστη στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας Για … Read more

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.1: Οδηγός Χρήσης Αποθετηρίου Κατάθεσης Μελετών Δημοσίου

Σε αυτό το παράρτημα περιγράφεται πως κάποιος χρήστης ενός δημοσίου φορέα μπορεί να εγγραφεί στην υπηρεσία του Αποθετηρίου Κατάθεσης Μελετών Δημοσίου και να μεταφορτώσει μελέτες. Εγγραφή χρήστη στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας Η υπηρεσία παρέχει ένα έγγραφο το οποίο περιγράφει αναλυτικά τα βήματα που απαιτούνται για την εγγραφή ενός χρήστη. Οι οδηγίες είναι διαθέσιμες σε αυτόν … Read more

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Οδηγός Χρήσης data.dov.gr

Σε αυτό το παράρτημα περιγράφεται πως κάποιος χρήστης ενός δημοσίου φορέα μπορεί να εγγραφεί στην υπηρεσία του data.dov.gr και να καταχωρήσει νέο σύνολο δεδομένων. Εγγραφή χρήστη στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία του data.gov.gr ώστε να μπορέσετε να ανεβάσετε σύνολα δεδομένων (datasets) θα πρέπει να δημιουργήστε έναν λογαριασμό αποκτώντας όνομα … Read more

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.2: Οδηγός Χρήσης Flickr

Σε αυτό το παράρτημα περιγράφεται πως κάποιος χρήστης ενός δημοσίου φορέα μπορεί να εγγραφεί στην υπηρεσία του Flickr, να μεταφορτώσει περιεχόμενο, να επεξεργαστεί και να οργανώσει πολυμεσικό περιεχόμενο. Εγγραφή χρήστη στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία του Flickr ώστε να μπορέσετε να ανεβάσετε πολυμεσικό περιεχόμενο θα πρέπει να δημιουργήστε έναν … Read more

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.1: Οδηγός Χρήσης Wikimedia Commons

Σε αυτό το παράρτημα περιγράφεται πως κάποιος χρήστης ενός δημοσίου φορέα μπορεί να εγγραφεί στην υπηρεσία του Wikimedia Commons και να μεταφορτώσει πολυμεσικό περιεχόμενο ή να επεξεργαστεί πληροφορίες σχετικά με αυτό. Εγγραφή χρήστη στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία του Wikimedia Commons ώστε να μπορέσετε να ανεβάσετε πολυμεσικό περιεχόμενο θα … Read more