ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Εκπαιδευτικές Πύλες ΕΛ/ΛΑΚ

Η Δημόσια Διαβούλευση ολοκληρώθηκε. Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα στα πλαίσια των δράσεων της για ανάδειξη της εκπαιδευτικής αξίας του Ανοιχτού Λογισμικού (ΕΛ/ΛΑΚ) θέτει σε δημόσια διαβούλευση και σχολιασμό δύο εκπαιδευτικές πύλες που φιλοδοξούν να καλύψουν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, το OpenSoft και το OsCatalog. Οι δύο πλατφόρμες αναπτύχθηκαν και … Read more

Wikipedia: Κίνητρα και Επιβραβεύσεις

Για την αναγνώριση των προσπαθειών των συμμετεχόντων στην Ελληνική κοινότητα της Wikipedia, και την δημιουργία κινήτρων για την  αύξηση της συμμετοχής σε αυτή, θα θεσπιστούν ένα σύνολο ηθικών και συμβολικά υλικών κινήτρων, με σκοπό την επιβράβευση των προσπαθειών των συμμετεχόντων στην κοινότητα της Ελληνικής έκδοσης. Ποια πιστεύετε πως θα πρεπε να είναι αυτά τα κίνητρα; … Read more

Wikipedia: Λήμματα

Η θεματολογία των νέων λημμάτων θα ενταχθεί στους θεματικούς άξονες που έχει ορίσει η Ελληνική Wikipedia και συγκεκριμένα: – Πολιτισμός και Τέχνες – Γεωγραφία – Θετικές και Φυσικές Επιστήμες – Ιστορία – Άνθρωπος και Κοινωνία Κατά τη διαδικασία συγγραφής ενός νέου λήμματος θα μπορεί να γίνει αξιοποίηση αντίστοιχων λημμάτων απ’ τις υπόλοιπες εκδόσεις της WIkipedia … Read more

Wikipedia: Δράσεις Διάχυσης και Διαμόρφωση Κοινότητας

Στα πλαίσια αυτών των δράσεων θα διοργανωθούν σεμινάρια και συναντήσεις σε αρκετές Ελληνικές πόλεις. Τα σεμινάρια θα αποτελούν ένα τρόπο γνωριμίας των τοπικών κοινοτήτων (σχολεία, φορείς εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, δημοτικές και δημόσιες βιβλιοθήκες, απλοί πολίτες) με την Wikipedia. Στο περιεχόμενο των σεμιναρίων πέρα από την χρήση της Wikipedia θα περιλαμβάνονται και θέματα σχετικά με … Read more