ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Wikipedia: Δράσεις Διάχυσης και Διαμόρφωση Κοινότητας

Στα πλαίσια αυτών των δράσεων θα διοργανωθούν σεμινάρια και συναντήσεις σε αρκετές Ελληνικές πόλεις. Τα σεμινάρια θα αποτελούν ένα τρόπο γνωριμίας των τοπικών κοινοτήτων (σχολεία, φορείς εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, δημοτικές και δημόσιες βιβλιοθήκες, απλοί πολίτες) με την Wikipedia. Στο περιεχόμενο των σεμιναρίων πέρα από την χρήση της Wikipedia θα περιλαμβάνονται και θέματα σχετικά με … Read more

Wikipedia: Στόχος

Ο απώτερος στόχος είναι η Ελληνική Wikipedia να φτάσει σε ένα ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο που να επιτρέπει τη χρήση της, ως εργαλείο αναφοράς, από την σχολική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Σήμερα η Ελληνική Wikipedia έχει περίπου 56.000 λήμματα, 650 ενεργούς χρήστες και 18 διαχειριστές. Ως στόχος της παρούσας πρόσκλησης προσδιορίζονται τα 120.000 λήμματα, καθώς και … Read more

Εμπλουτισμός της Ελληνικής Wikipedia

Η Δημόσια Διαβούλευση ολοκληρώθηκε. Συνολικά έγιναν 68 σχόλια. Έχει δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό site για την καταγραφή της δράσης: http://mywikipedia.ellak.gr/ Η Εταιρία ΕΛ/ΛΑΚ, στα πλαίσια των δράσεων της για προώθηση ανοιχτού περιεχομένου και γνώσης συμμετέχει στο κάλεσμα του Υπ. Παιδείας για τον εμπλουτισμό της Ελληνικής Wikipedia και πραγματοποιεί ένα κάλεσμα προς όλους τους ενδιαφερόμενους, ώστε να … Read more