ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Προτάσεις για λογότυπα, εικόνες και λέξεις-κλειδιά για τα σχολικά edulabs

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να διαμορφωθεί το σχολείο του αύριο, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναβαθμίζει τις ψηφιακές υποδομές των σχολείων με την δημιουργία σχολικών εργαστηρίων ψηφιακών μέσων που θα βελτιώνουν την παιδαγωγική–διδακτική διαδικασία.  Τα εργαστήρια θα στηρίζονται σε ανοιχτές τεχνολογίες και πρότυπα και θα αφορούν υπολογιστές, συστήματα ρομποτικής και αισθητήρων, τρισδιάστατους εκτυπωτές-σαρωτές και … Read more