ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Wikipedia: Δράσεις Διάχυσης και Διαμόρφωση Κοινότητας

Στα πλαίσια αυτών των δράσεων θα διοργανωθούν σεμινάρια και συναντήσεις σε αρκετές Ελληνικές πόλεις. Τα σεμινάρια θα αποτελούν ένα τρόπο γνωριμίας των τοπικών κοινοτήτων (σχολεία, φορείς εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, δημοτικές και δημόσιες βιβλιοθήκες, απλοί πολίτες) με την Wikipedia. Στο περιεχόμενο των σεμιναρίων πέρα από την χρήση της Wikipedia θα περιλαμβάνονται και θέματα σχετικά με την συγγραφή, δημιουργία και τεκμηρίωση νέων λημμάτων.

Ποια πιστεύετε πως πρέπει να είναι η δομή και ο τρόπος διεξαγωγής αυτών των συναντήσεων;

Περιήγηση στη Διαβούλευση:
Στόχος

Δράσεις Διάχυσης και Διαμόρφωση Κοινότητας
Λήμματα
Κίνητρα και Επιβραβεύσεις

20 thoughts on “Wikipedia: Δράσεις Διάχυσης και Διαμόρφωση Κοινότητας

 1. Θεωρώ ξεπερασμένο τον τρόπο διάδοσης με σεμινάρια και συναντήσεις. Ίσως να ήταν καλύτερη η δημιουργία μιας ιστοσελίδας (π.χ. mywikipedia.gr) που θα περιείχε απλά μαθήματα και οδηγίες για το πως ο καθένας θα έγραφε ένα λήμμα στην wikipedia, video tutorals κ.ο.κ.
  Η διάδοση θα μπορούσε να γίνει είτε με καμπάνιες ηλεκτρονικής διαφήμισης, είτε μέσω των social media.

 2. Συμφωνώ με τον «Αντώνης Μπ.»: «Θεωρώ ξεπερασμένο τον τρόπο διάδοσης με σεμινάρια και συναντήσεις…»
  Παράλληλα θα προσθέσω την ένταξη των σεμιναρίων αυτών στα μαθήματα πληροφορικής ιδιαίτερα στην ΜΕ.

  Ευχαριστώ.

 3. Όλοι, νομίζω, θα συμφωνήσουμε ότι τα σεμινάρια δεν είναι καλή μέθοδος προσέγγισης του συγκεκριμένου στόχου, ο οποίος μάλιστα είναι διττός: το ένα σκέλος αφορά στο κοινό που θα συμβάλλει στη Wikipedia με τη δημιουργία λημμάτων και το άλλο αφορά στο να γίνει γνωστή σε όσο το δυνατό περισσότερους χρήστες. Το κοινό των δύο στόχων μπορεί να είναι ή να μην είναι τα ίδια άτομα.

  Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον το κοινό του 1ου σκέλους θα πρέπει να προσεγγιστεί με σύγχρονα, κυρίως ηλεκτρονικά μέσα (βλ. ιδέες των παραπάνω). Για τη διάχυση των αποτελεσμάτων, είναι προτιμότερη η διαφήμιση μέσω ηλεκτρονικών και συμβατικών μέσων επικοινωνίας (έντυπα, ραδιόφωνο κτλ.) Η διάχυση μέσω των σχολείων-πανεπιστημίων είναι ένας ίσως όχι σύντομος αλλά σίγουρος τρόπος διάδοσης.

 4. Τα σεμινάρια δεν είναι καλή ιδέα, καθώς οι περισσότεροι ίσως να μην μπορούν να έρθουν. Συμφωνώ για τη δημιουργία ενός ειδικού ιστόχωρου.

 5. Αγαπητοί συνεργάτες της ΕΕΛ/ΛΑΚ,

  Στο ζήτημα των δράσεων διάχυσης, υπάρχουν οι ενέργειες πριν, οι δράσεις κατά τη διάρκεια και οι δράσεις μετά την υλοποίηση του προγράμματος.

  Εδώ θα αναφέρω δράσεις κατά τη διάρκεια:

  Κάποιες συναντήσεις όπως αυτές που αναφέρετε πρέπει να γίνουν, αλλά πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι αποτελούν μόνο εργαλεία προσέλκυσης των μέσων μαζικής ενημέρωσης με κάποιο γεγονός το οποίο μπορούν να αναφέρουν («Την επόμενη εβδομάδα γίνεται ημερίδα που οργανώνει το πανεπιστήμιο χχχ για τη Βικιπαίδεια», «Αύριο θα γίνει η ημερίδα…» «Με επιτυχία έγινε η ημερίδα») και όχι πραγματική ενημέρωση του κόσμου σε ευρεία κλίμακα.

  Η διάχυση θα πρέπει να γίνει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με δέσμες γεγονότων κρατικής παρέμβασης υπέρ της Βικιπαίδειας και εκτεταμένη δημοσιοποίησή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. μια δέσμη κάθε μήνα):
  – πανηγυρική ανακοίνωση για το ότι τα ΦΕΚ είναι ελεύθερα προσβάσιμα – ακόμη και αν έχει ήδη γίνει, δε μας πειράζει αυτό – (… κάτι που επίσης βοηθά τη Βικιπαίδεια … κλπ κλπ)
  – απελευθέρωση των πνευματικών δικαιωμάτων των βιβλίων του ΟΕΔΒ (… που μπορεί πια να βάλει κανείς το περιεχόμενό τους στη Βικιπαίδεια)
  – αλλαγή του νόμου (άρθρο 26) τον νόμου 2121/1993 ώστε να επιτρέπεται η ελευθερία πανοράματος επιτέλους στην Ελλάδα (… ώστε να εικονογραφηθούν άρθρα της Βικιπαίδειας που τώρα απαγορεύεται η χρήση φωτογραφιών έργων τέχνης και αρχιτεκτονικής σε εξωτερικούς χώρους)
  – απελευθέρωση του περιεχομένου όλων των ιστοτόπων των δήμων και της κυβέρνησης ώστε μπορεί κανείς να αναπαράγει και να εμπορευθεί το περιεχόμενό τους (… ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη Βικιπαίδεια)
  – συνολική απελευθέρωση των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου δημόσιων λειτουργών, εφόσον γίνεται στο πλαίσιο της εργασίας τους για την κυβέρνηση και εφόσον δεν καλύπτεται από θέματα εμπιστευτικότητας

  Τέτοιες θεσμικές κρατικές παρεμβάσεις, αφενός έχουν μηδενικό κόστος για την κυβέρνηση, αφετέρου θα προάγουν το έργο της Βικιπαίδειας, αλλά και το ελεύθερο περιεχόμενο γενικότερα. Η δε εντατική προβολή τους, θα προωθήσει τη Βικιπαίδεια και το έργο της.

  ΥΓ: Σημειώνω και εδώ ότι το κείμενο σας πρέπει να αναφέρεται στη Βικιπαίδεια και όχι στην Wikipedia.

  Με εκτίμηση,
  FocalPoint, συντάκτης της Βικιπαίδειας

 6. Αγαπητοί συνεργάτες της ΕΕΛ/ΛΑΚ,

  Εκτός από τα σημαντικά θεσμικά βήματα που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση και τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω, υπάρχουν και δράσεις στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος που μπορεί να γίνουν μέσα από τα σχολεία.

  Παρακάτω παρουσιάζω ιδέες για την εμπλοκή των σχολείων στην ανάπτυξη της Βικιπαίδειας. Μερικές από τις ιδέες αυτές έχουν αναπτυχθεί από αρκετούς Βικιπαιδιστές στη Βικιπαίδεια, στη σελίδα Βικιπαίδεια:Αγορά/Δες την ψηφιακά:

  Πρώτη δράση (περιορισμένη, ενημερωτική): Η χρήση της Βικιπαίδειας να γίνει μέρος της διδασκαλίας του μαθήματος πληροφορικής (συγκεκριμένα: απλή χρήση – ανάγνωση, κριτική ανάγνωση -τι εμπιστευόμαστε και τι όχι-, απλές διορθώσεις, πολιτική της βικιπαίδειας). Σκοπός: Αρχική εξοικείωση με τη Βικιπαίδεια, απόκτηση εμπειρίας από τους καθηγητές πληροφορικής και κάποιας εμπειρίας από τους μαθητές

  με διαφορά μερικών μηνών:

  Δεύτερη δράση (εκτεταμένη, για ανάπτυξη περιεχομένου στη Βικιπαίδεια): Να περιληφθεί στην ύλη μαθημάτων η ανεύρεση, ο έλεγχος, η βελτίωση ή και η δημιουργία άρθρων σχετικών με το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος

  Τρίτη δράση (εξειδικευμένη, για ανάπτυξη τοπικού περιεχομένου στη Βικιπαίδεια): Κάλεσμα μαθητών για βελτίωση ή δημιουργία άρθρων για τοπικά θέματα όπως:
  * γεωγραφία της περιοχής (πόλεις, χωριά, ποτάμια, παραλίες, βουνά)
  * θέματα για την ιστορία της περιοχής
  * βιογραφία σπουδαίων προσώπων του τόπου τους
  * τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής

  Τέταρτη δράση (εξειδικευμένη, για ανάπτυξη ειδικού περιεχομένου στη Βικιπαίδεια σε βάθος): Ανάπτυξη Αριστείας σε ένα θέμα. Ανάθεση ενός θέματος ανά σχολείο. Το σχολείο θα μπορεί να φτιάξει (ή να βελτιώσει) ένα αρχικό άρθρο και στη συνέχεια να αναπτύξει περιφερειακά άρθρα για το θέμα, ώστε τελικά, να καταφέρει την άριστη παρουσίαση ενός θέματος. Προσοχή: Εδώ μπορεί να υπάρξει κεντρικός συντονισμός, μέσα από τη Βικιπαίδεια (το κάθε σχολείο δηλώνει την περιοχή Αριστείας που επιλέγει, ώστε να γνωρίζουν οι άλλοι τι κάνει και αφενός να μην κάνουν ακριβώς το ίδιο, αφετέρου, ίσως να κάνουν κάτι παραπλήσιο, συμπληρώνοντας και δυναμώνοντας την αριστεία σε ένα θέμα)

  Με εκτίμηση,
  FocalPoint, συντάκτης της Βικιπαίδειας

 7. Επιπλέον από το υλικό που θα γίνει διαθέσιμο ηλεκτρονικά, και το οποίο μπορεί να ειναι το κύριο μόνιμο μέσο δημοσιότητας, θεωρώ ότι απαιτούνται και κάποια επι τόπου σεμινάρια – δράσεις ευαισθητοποίησης για τους παρακάτω λόγους:
  – Αυξηση της κοινοτητας ανάμεσα σε αυτούς που διαθέτουν γνώσεις στο αντικέιμενο και χρόνο αλλά όχι και εξοικοίωση με το editing της βικιπαίδειας ή την νοοτροπία λειτουργίας και ανάπτυξης της καθευτή. Τα τοπικά σεμινάρια ειναι τρόπος εξάπλωσης σε νέες κοινότητες χρηστών.
  – Ευαισθητοποίηση εξειδικευμένων κοινοτήτων, σαν τέτοιο παράδειγμα ανάφέρω γεγονότα όπως το first Wikipedia Academy in the United States, http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Academy/NIH_2009 και τα οποία σε προσαρμοσμένη μορφή θα μπορουσαν να επαναληφθούν και στον Ελληνικό χώρο και σε αντίστοιχες κοινότητες.

 8. Για τους λόγους που αναφέρω σε προηγούμενο σχόλιο για τους στόχους θεωρώ οτι η επιτυχία της πρωτοβουλίας εμπλουτισμού της εγκυκλοπάιδειας χρειάζεται κινητοποίηση και στο διαδίκτυο και στους διαδρόμους των σχολείων-πανεπιστημίων και σε αμφιθέατρα εκπαιδευτικών ή πολιτιστικών ιδρυμάτων και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.

  Χρειάζεται δηλαδή μια πολυμεσική επικοινωνιακή καμπάνια ή πιο απλά μια εκστρατεία που:

  1. Θα ευαισθητοποιήσει ευρύτερο κοινό για την αξία χρήσης και εμπλουτισμού της εγκυκλοπαίδειας.

  2. Θα προσελκύσει συγγραφείς απο τις κοινότητες των εκπαιδευτικών κλπ που μπορούν και έχουν λόγους να συμμετάσχουν στην συγγραφή των νέων λημμάτων-άρθρων

  3. Θα δώσει ερεθίσματα για την αξιοποίηση της εγκυκλοπαίδειας στην εκπαίδευση

  4. Θα κάνει κοινωνούς και συμμέτοχους της προσπάθειας πολλούς σημαντικούς φορείς όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσους διαχειρίζονται αρχεία και βιβλιοθήκες και άλλους που θα ήθελαν να συνδέσουν το όνομά τους με μια σημαντική εκπαιδευτική και πολιτιστική πρωτοβουλία.

 9. Αγαπητοί συνεργάτες της ΕΕΛ/ΛΑΚ,

  Στο ζήτημα των δράσεων διάχυσης, προτείνω αντίστοιχες συναντήσεις με στοχευμένο περιεχόμενο και ακροατήριο. Ως περιεχόμενο θα αφορά την συγγραφή, δημιουργία και τεκμηρίωση νέων λημμάτων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασιας, δράση που θα υλοποιηθεί στο περιθώριο μιας ημερήσιας συνάντησης. Ως συμμετέχοντες προτείνονται εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ίσως και δευτεροβάθμιας) με στοχοθεσία την ένταξη και αξιοποίηση του θέματος της συγγραφής, δημιουργίας και τεκμηρίωσης νέων λημμάτων. Ως ένας επιπλέον στόχος αποτελεί και η παράλληλη προσπάθεια ψηφιακού γραμματισμού των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών οι οποίοι θα λειτουργήσουν στη συνέχεια πολλαπλασιαστικά σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο.
  Η συνάντηση θα έχει εργαστηριακό χαρακτήρα, θα είναι βιωματική και απαιτεί την ενεργητική συμμετοχή των παρευρισκομένων και ως εκ τούτου θα πρέπει να είναι ολιγομελής.

  Ενδεικτικά προτείνεται το παρακάτω πρόγραμμα της συνάντησης.

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

  1. Θεωρητική παρουσίαση του ζητήματος της συγγραφής, δημιουργίας και τεκμηρίωσης νέων λημμάτων – Τάσεις και προοπτικές -Παρουσίαση σχεδίου μαθήματος με τη χρήση νέων λημμάτων σε συνδυαμό με τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.

  2. Εναλλακτικές προσεγγίσεις ένταξης και αξιοποίησης της χρήσης νέων λημμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία: Δικτυακή Ομάδα- Ιστότοποι- Δικτυακό υλικό – Εκπαιδευτικό Λογισμικό.

  3. Εργαστηριακή – βιωματική προσέγγιση της χρήσης νέων λημμάτων κατά ομάδες – Ανάπτυξη σχεδίων μαθήματος.

  4. Παρουσίαση σχετικών εργαστηρίων από τις ομάδες εργασίας.

  5. Συζήτηση – Παρεμβάσεις συμμετεχόντων – Κλείσιμο συνάντησης.

  Παραμένω στη διαθεσή σας ευχόμενος καλή επιτυχία στο εγχείρημα.

  Κώστας Δημητρακάκης

  Σχολικός Σύμβουλος, Επιμορφωτής Β ΄Επίπέδου στις ΤΠΕ

  ΛΑΜΙΑ

 10. Αγαπητοί συνεργάτες της ΕΕΛ/ΛΑΚ,

  Ως ενεργός χρήστης της γερμανικής Wikipedia θα ήθελα από την πλευρά μου να θίξω το ζήτημα της – δυστυχώς- ελλιπούς ελληνικής έκδοσης της και να προτείνω λύσεις.
  Σκεπτόμενος ότι οι περισσότεροι εξ ημών ανατρέχουμε για την έρευνα και τη φιλομάθεια μας στην αγγλική έκδοση της Wikipedia,τα λήμματα της οποίας θεωρούντια άρτια, και εφορμώμενος από το γεγονός ότι πολλά λήματα έχουν ήδη μεταφραστεί από την αγγλική, θα πρότεινα την μετάφρασή λημμάτων – εν είδει εργασίας στο σπίτι με επακόλουθο την επιβράβευσή τους – από μαθητές ξένων γλωσσών (δημοσίων σχολείων και φροντιστηρίων). Τυχόν διόρθωσή τους θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.
  Ακόμη και το γεγονός ότι η google διαθέτει υπηρεσία αυτόματης μετάφρασης, μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά σε όσους ασχοληθούν με μετάφραση ενός λήμματος.
  Κάτι τέτοιο προϋποθέτει σαφώς το συντονισμό (θεματογραφία, καταμερισμός των προς μετάφραση λημμάτων, κοκ.) από μία ανώτερη αρχή, όπως για παράδειγμα το Υπ. Παιδείας ή ο Σύνδεσμος Διδασκόντων Ξένων Γλωσσών.
  Ελπίζω η πρότασή μου να τύχει υποστήριξης από τους εδώ συμφορουμίτες αλλά και να συζητηθεί περαιτέρω.

  Κωνσταντίνος Primus inter Pares

  • Δεν νομίζω ότι ο αυτόματος μεταφραστής της Google είναι καλή ιδέα για μετάφραση άρθρων, δεδομένου ότι είναι πολύ πίσω ακόμα από το επίπεδο της στοιχειωδώς ανεκτής ανθρώπινης μετάφρασης.

   Αν κατά τ΄άλλα υπάρχουν τέτοια μαθητές που θα θελήσουν να μεταφράσουν, συμφωνώ ότι θα πρέπει να ενθαρυνθούν στην προσπάθεια…με την προϋπόθεση πάντα ότι θα βρεθούν αντίστοιχοι ξενόγλωσσοι καθηγητές.

   Σε τελική ανάλυση, μπορούν να γραφούν άρθρα με πηγές από βιβλιογραφία (γεωγραφία, ιστορία, πολιστιμός), χωρίς να χρειάζεται κανείς να ανατρέξει στο περιεχόμενο μιας ξενόγλωσσης Wikipedia. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον…

 11. Συμπληρώνω ιδέες:

  -Σκανάρισμα και ανάρτηση σε ένα από τα υπάρχοντα sites (google books ή http://anemi.lib.uoc.gr ή οπουδήποτε) όλων των ελληνικών εγκυκλοπαιδειών των οποίων έχουν λήξει τα πνευματικά δικαιώματα και ανακοίνωση του γεγονότος (…ώστε να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενό τους ελεύθερα στη Βικιπαίδεια)

  (αντιγράφω την ιδέα από άλλον συνεισφέροντα και την επεκτείνω)
  – Ανακήρυξη έτους εγκυκλοπαίδειας με συντονισμό ενεργειών από διάφορους κυβερνητικούς φορείς, π.χ. προσωρινή έκθεση σε μουσεία (αρχίζοντας από τον Σούιδα, την Encyclopedie και τελειώνοντας στην Wikipedia και την Βικιπαίδεια) και άλλες ενέργειες (έκθεση στο μετρό)

 12. Συνεχίζοντας την συνόψιση/συμπλήρωση ιδεών που έκανε ο/η FocalPoint (Να φτιάξουμε ένα WikiIdeas – χώρο συλλογικής επεξεργασίας ιδεών;)

  Οργάνωση workshops σε όλη την Ελλάδα, με συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών, που θα δημιουργήσουν πρακτικές, βιωματικές εμπειρίες για την συμμετοχή στην εγκυυκλοπάιδεια. Το περιεχόμενό τους θα είναι συνδυασμός των προτάσεων των Κώστα Δημητρακάκη και FocalPoint

  Δημιουργία ενός ιστοχώρου (π.χ. mywikipedia.gr) όπως προτείνουν οι Αντώνης Μπ., Nataly8 κα που θα περιέχει απλά μαθήματα και οδηγίες για το πως ο καθένας θα έγραφε ένα λήμμα στην wikipedia, video tutorals κ.ο.κ. Σε αυτόν θα υπάρχουν και εργαλεία μεταφραστικής υποβοήθησης ώστε να διευκολυνθεί η μετάφραση και απο την γερμανική Wikipedia όπως υποδεικνύει ο Κωνσταντίνος-Primus inter pares αλλά και απο την Γαλλική, την Ιταλική, την Ισπανική, την Ρωσική αλλά και τις Αραβικές. Υπάρχουν πολλοί Ελληνες που μιλάνε αυτές (και άλλες γλώσσες) και μπορούν να συμβάλλουν έτσι στον εμπλουτισμό όχι μόνο απο την Αγγλική.

  Επίσης η πολυ καλή ιδέα που έβαλε ο FocalPoint για την Ανάπτυξη Αριστείας σε ένα θέμα – Ανάθεση ενός θέματος ανά σχολείο μπορεί να αποτελέσει το αντικέιμενο ενος σχολικού Εγκυκλοπαιδικού Μαραθώνιου που να φέρει γρήγορα και ευχάριστα την εγκυκλοπάιδεια στην καθημερινή λειτουργία της εκπαίδευσης.

 13. Η ανάθεση συστηματικών θεματικών ενοτήτων μπορεί επίσης να γίνει και με μια εγχώρια πρωτοβουλία, αντίστοιχη με το Public Policy Initiative που είναι ενεργό αυτό το Φθινόπωρο στις ΗΠΑ και όπου καθηγητές (κυρίως) Δημόσιας Διοίκησης σε μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια δίνουν σαν εργασία στους φοιτητές τους την βελτίωση και επέκταση της Wikipedia – με συνδρομή από το Wikipedia Foundation

 14. Μπορούμε να αξιοποήσουμε την ιδέα των Πρεσβευτών – «Wikipedia ambassadors» (http://outreach.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Ambassador_Program) που ειναι διακεκριμένα πρόσωπα της ακαδημαϊκής κοινότητας, του πνευματικού κόσμου και γενικότερα της κοινωνίας ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση γύρω απο την χρήση της εγκυκλοπαίδειας.

 15. Προχωρώ σε αναδιάρθρωση του αρχικού κειμένου, σύμφωνα με αρκετές από τις προτάσεις που έχουν γίνει παραπάνω :

  Στα πλαίσια αυτών των δράσεων θα διοργανωθούν συντονισμένες ενέργειες:

  Οργάνωση σεμιναρίων και συναντήσεων σε όλη την Ελλάδα, με συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών, που θα δημιουργήσουν πρακτικές, βιωματικές εμπειρίες για την συμμετοχή στη Βικιπαίδεια. Τα σεμινάρια θα αποτελούν ένα τρόπο γνωριμίας των τοπικών κοινοτήτων (σχολεία, φορείς εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, δημοτικές και δημόσιες βιβλιοθήκες, απλοί πολίτες) με τη Βικιπαίδεια. Στο περιεχόμενο των σεμιναρίων πέρα από την χρήση της Βικιπαίδειας θα περιλαμβάνονται και θέματα σχετικά με την συγγραφή, δημιουργία και τεκμηρίωση νέων λημμάτων.

  Σεμινάρια στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για εκπαιδευτικούς με στόχο την ένταξη και αξιοποίηση του θέματος της συγγραφής, δημιουργίας και τεκμηρίωσης νέων λημμάτων

  Προβολή στον παραδοσιακό και τον ηλεκτρονικό τύπο με δέσμες
  από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με δέσμες γεγονότων κρατικής παρέμβασης υπέρ της Βικιπαίδειας και εκτεταμένη δημοσιοποίησή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. μια δέσμη κάθε μήνα):
  – πανηγυρική ανακοίνωση για το ότι τα ΦΕΚ είναι ελεύθερα προσβάσιμα από τα μέσα του 2010 (… κάτι που επίσης βοηθά τη Βικιπαίδεια… )
  – Ανακήρυξη έτους εγκυκλοπαίδειας με συντονισμό ενεργειών από διάφορους κυβερνητικούς φορείς, π.χ. προσωρινή έκθεση σε μουσεία (αρχίζοντας από τον Σούιδα, την Encyclopedie και τελειώνοντας στην Wikipedia και την Βικιπαίδεια) και άλλες ενέργειες (έκθεση στο μετρό)
  – ανάθεση συστηματικών θεματικών ενοτήτων (όπως το Public Policy Initiative στις ΗΠΑ) με εργασίες φοιτητών που ορίζονται από καθηγητές σε Δημόσια Πανεπιστήμια
  – Ορισμός «Wikipedia ambassadors» (http://outreach.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Ambassador_Program) που είναι διακεκριμένα πρόσωπα της ακαδημαϊκής κοινότητας, του πνευματικού κόσμου και γενικότερα της κοινωνίας ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση γύρω από την χρήση της εγκυκλοπαίδειας.
  – απελευθέρωση των πνευματικών δικαιωμάτων των βιβλίων του ΟΕΔΒ (το περιεχόμενο των οποίων θα μπορεί να βάλει κανείς το στη Βικιπαίδεια)
  – αλλαγή του νόμου (άρθρο 26) τον νόμου 2121/1993 ώστε να επιτρέπεται η ελευθερία πανοράματος επιτέλους στην Ελλάδα (ώστε να εικονογραφηθούν άρθρα της Βικιπαίδειας, ενώ τώρα απαγορεύεται η χρήση φωτογραφιών έργων τέχνης και αρχιτεκτονικής σε εξωτερικούς χώρους)
  – απελευθέρωση του περιεχομένου όλων των ιστοτόπων των δήμων και της κυβέρνησης ώστε μπορεί κανείς να αναπαράγει και να εμπορευθεί το περιεχόμενό τους ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη Βικιπαίδεια
  – συνολική απελευθέρωση των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου δημόσιων λειτουργών, εφόσον γίνεται στο πλαίσιο της εργασίας τους για την κυβέρνηση και εφόσον δεν καλύπτεται από θέματα εμπιστευτικότητας
  -Σκανάρισμα και ανάρτηση σε ένα από τα υπάρχοντα sites (google books ή http://anemi.lib.uoc.gr ή οπουδήποτε) όλων των ελληνικών εγκυκλοπαιδειών των οποίων έχουν λήξει τα πνευματικά δικαιώματα και ανακοίνωση του γεγονότος ώστε να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενό τους ελεύθερα στη Βικιπαίδεια

 16. Eπίσης στο ζήτημα των workshops/πρωτοβουλιών συνεργασίας με εκπαιδευτικούς/ερευνητικούς φορείς να αναφέρω το «NIH and Wikimedia Foundation Collaborate to Improve Online Health Information», http://www.nih.gov/news/health/jul2009/od-14.htm. Στόχος ήταν η βελτίωση της ποιότητας των αρθρων σχετικά με την ιατρική επιστήμη, λόγω της κρισιμότητας προφανώς της αντίστοιχης θεματολογίας.

 17. Καθώς σύντομα αρχίζει η επιμόρφωση Β επιπέδου πιθανόν να ήταν χρήσιμο να παραχθεί κάποιο υλικό π.χ. παρουσίαση, βίντεο και μέσω της σελίδας της επιμόρφωσης Β επιπέδου να είναι διαθέσιμο στους επιμορφωτές για το γενικό μέρος, ώστε ν’ αρχίσει μια πρώτη ενημέρωση στους καθηγητές έως και κάποιες προσπάθειες συγγραφής λημμάτων.

 18. Εφ’ όσον γίνεται η προώθηση αυτή, για τον εμπλουτισμό της Ελληνικής Wikipedia, από το Υπουργείο Παιδείας αυτό σημαίνει πως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πηγές παλαιά και νέα διδακτικά βιβλία του ΟΕΔΒ;

Comments are closed.