ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ιδέες για έργα ανοιχτών τεχνολογιών

Στο πλαίσιο του έργου των Μονάδων Αριστείας, σύντομα θα δημοσιευθεί πρόσκληση για την ενίσχυση έργων ανοιχτών τεχνολογιών(με αντικείμενο λογισμικό, υλισμικό, δεδομένα ή/και περιεχόμενο). Στόχος είναι, η ενίσχυση φυσικών ή νομικών προσώπων για την ανάπτυξη εφαρμογών ανοιχτών τεχνολογιών που αφορούν τις δέκα(10) θεματικές περιοχές των Μονάδων Αριστείας (Μεταφορές–Ναυτιλία, Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Αγροτική Ανάπτυξη–Περιβάλλον, Βασικές Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Πολιτισμός, Δημόσια Διοίκηση-Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Τουρισμός).

Η ενίσχυση θα είναι μεταξύ 2.000€ και 4.000€ πλέον Φ.Π.Α, ανάλογα με την πρόταση του έργου και την γνωμάτευση των αξιολογητών. Η ενίσχυση θα καταβάλλεται έπειτα από ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των παραδοτέων του έργου. Θα ενισχυθούν συνολικά ενενήντα (90) έργα. Όποιος επιθυμεί να υποβάλλει πρόταση πρέπει να καταθέσει περιγραφή των εργασιών,  συνοπτική τεκμηρίωση για τον τρόπο υλοποίησης τους, περιγραφή του κοινού στο οποίο απευθύνεται το προτεινόμενο έργο και της σχετικότητας του έργου με τις Θεματικές Περιοχές των Μονάδων Αριστείας καθώς και τεκμηρίωση της αιτούμενης χρηματοδότησης.

Τα κριτήρια επιλογής θα στηρίζονται: Στην τεχνική περιγραφή του προτεινόμενου έργου, στην αξιοπιστία της πρότασης και τεκμηρίωση της χρησιμότητας του προτεινόμενου έργου σε συγκεκριμένη ομάδα χρηστών, στην εμπειρία ατόμου ή ομάδας σε αντίστοιχα έργα, στους τρόπους προώθησης του έργου για προσέλκυση χρηστών & developers, όπως viral video, social networks και στην συνάφεια με μια ή παραπάνω από τις 10 θεματικές περιοχές των Μονάδων Αριστείας

Οι ιδέες μπορεί να αφορούν ή μία αυτόνομη εφαρμογή για desktop ή mobile, είτε επέκταση(module ή plugin) ενός βιώσιμου οικοσυστήματος ανοιχτών τεχνολογιών και μπορεί είναι μόνο software ή να συνδυάζει software & hardware σε μία ή παραπάνω απο τις πλατφόρμες: Firefox, OpenofficeLibreoffice, WordPress, Drupal, Redmine,  Openstreetmap, Open Geodata, WSO2, Apache, Asterisk, Arduino, Raspberry Pi, Αισθητήρες https://opendatakit.org/use/sensors/, http://www.funf.org/, http://www.ohwr.org/projectsΕπίσης μπορεί να αφορούν έργα open design όπως το https://www.opendesk.cc/ αλλα και Open Hardware έργα όπως open hardware smart street lamp post, open hardware weather station, κλπ.

 

Όσοι έχουν ιδέες για θέματα που θα ήθελαν να αποτελέσουν αντικείμενο των έργων ας τις καταχωρίσουν ως σχόλια σε αυτή τη διαβούλευση.

 

 

Πρόσκληση για 90 χρηματοδοτούμενα έργα Ανοιχτών Τεχνολογιών

 

24 thoughts on “Ιδέες για έργα ανοιχτών τεχνολογιών

 1. Open-Sankoré: Open-Sankoré is based on the Uniboard software originally developed at the University of Lausanne, Switzerland. The software started to be developed in 2003 and was first used by the teachers of the University in October 2003. The project was later spun-off to a local startup company, Mnemis SA. It was subsequently sold to the French Public Interest Grouping for Digital Education in Africa (GIP ENA) which bought the intellectual property of the software in order to make it an open source project under the GNU Lesser General Public License (LGPL).[1] – http://open-sankore.org/

 2. LibreOffice: Τo LibreOffice είναι η ελεύθερη, πολυδύναμη (power-packed), σουΐτα προσωπικής παραγωγικότητας Ανοικτού Κώδικα, για διανομές GNU/Linux, Macintosh και Windows, η οποία σας παρέχει έξι (6) εφαρμογές, πλούσιες σε χαρακτηριστικά, για όλη την παραγωγή εγγράφων σας, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης των δεδομένων σας:

  Ο Επεξεργαστής κειμένων Writer, το Υπολογιστικό φύλλο Calc, η εφαρμογή Παρουσίασης διαφανειών Impress, το πρόγραμμα Σχεδίασης / Ζωγραφικής Draw, το πρόγραμμα Διαχείρισης μαθηματικών τύπων και Υπολογισμών Math και, τέλος, η εφαρμογή Βάσης δεδομένων Base.

  Κατεβάστε LibreOffice

  Παρέχονται δωρεάν Υποστήριξη και Τεκμηρίωση, από την τεράστια και ενθουσιώδη κοινότητα χρηστών, από τους διάφορους συνεισφέροντες/contributors και, βέβαια, από τους ίδιους τους προγραμματιστές/developers. Ακόμα και εσείς, επίσης, μπορείτε να συμμετάσχετε!

  Δείτε τι μπορεί να σας προσφέρει το LibreOffice

  Για πληροφορίες σχετικά με το Ίδρυμα «Document Foundation» ή τη σουΐτα γραφείου LibreOffice, παρακαλώ επισκεφθείτε :

  Το Ίδρυμα «Document Foundation»

  Wiki του Ιδρύματος «Document Foundation» – http://el.libreoffice.org/

 3. ownCloud: Το ownCloud μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης αρχείων (έγγραφα,εικόνες,βίντεο κτλ) καθώς και ταυτόχρονη επεξεργασία εγγράφων.
  Είναι μια αξιόπιστη πλατφόρμα, υπάρχει ελληνική μετάφραση και μεγάλος αριθμός 3rd party εφαρμογών για να καλύψει πολλές ανάγκες. – http://owncloud.org/

 4. Electric: The Electric VLSI Design System is an EDA tool written in the early 1980s by Steven M. Rubin.[2][3][4][5] Electric is used to draw schematics and to do integrated circuit layout. It can also handle hardware description languages such as VHDL and Verilog.

  Electric is currently part of the GNU project and has been developed in Java and distributed as free and open-source software, subject to the requirements of the GNU General Public License (GPL), version 2 or any later. – http://www.staticfreesoft.com/

 5. gEDA: The gEDA project has produced and continues working on a full GPL’d suite and toolkit of Electronic Design Automation tools. These tools are used for electrical circuit design, schematic capture, simulation, prototyping, and production. Currently, the gEDA project offers a mature suite of free software applications for electronics design, including schematic capture, attribute management, bill of materials (BOM) generation, netlisting into over 20 netlist formats, analog and digital simulation, and printed circuit board (PCB) layout.

  The gEDA project was started because of the lack of free EDA tools for POSIX systems with the primary purpose of advancing the state of free hardware or open source hardware. The suite is mainly being developed on the GNU/Linux platform with some development effort going into making sure the tools run on other platforms as well.

  For a complete list of freely available tools please be sure to visit Open Collector. – http://www.geda-project.org/

 6. Icarus Verilog: Welcome to the home page for Icarus Verilog. This is the source for your favorite free implementation of Verilog!
  What Is Icarus Verilog?
  Icarus Verilog is a Verilog simulation and synthesis tool. It operates as a compiler, compiling source code written in Verilog (IEEE-1364) into some target format. For batch simulation, the compiler can generate an intermediate form called vvp assembly. This intermediate form is executed by the «vvp» command. For synthesis, the compiler generates netlists in the desired format.

  The compiler proper is intended to parse and elaborate design descriptions written to the IEEE standard IEEE Std 1364-2005. This is a fairly large and complex standard, so it will take some time to fill all the dark alleys of the standard, but that’s the goal.

  Icarus Verilog is a work in progress, and since the language standard is not standing still either, it probably always will be. That is as it should be. However, I will make stable releases from time to time, and will endeavor to not retract any features that appear in these stable releases. The quick links above will show the current stable release.

  The main porting target is Linux, although it works well on many similar operating systems. Various people have contributed precompiled binaries of stable releases for a variety of targets. These releases are ported by volunteers, so what binaries are available depends on who takes the time to do the packaging. Icarus Verilog has been ported to That Other Operating System, as a command line tool, and there are installers for users without compilers. You can compile it entirely with free tools, too, although there are precompiled binaries of stable releases. – http://iverilog.icarus.com/

 7. KiCad: KiCad is an open source software suite for electronic design automation (EDA). It facilitates the design of schematics for electronic circuits and their conversion to PCBs (printed circuit board) design. KiCad was developed by Jean-Pierre Charras, and features an integrated environment for schematic capture and PCB layout design. Tools exist within the package to create a bill of materials, artwork and Gerber files, and 3D views of the PCB and its components. – http://www.kicad-pcb.org/display/KICAD/KiCad+EDA+Software+Suite

 8. Qgis: Η αναγκαιότητα διαχείρισης των χωρικών δεδομένων (και πλέον απαίτηση της οδηγίας INSPIRE) επιβάλλει την χρήση αντίστοιχου λογισμικού. Το QGIS αποτελεί την πλέον αξιόπιστη λύση στον τομέα των GIS με μια πληθώρα δυνατοτήτων στην επεξεργασία, οπτικοποίηση και διαχείριση χωρικών και περιγραφικών δεδομένων. Ταυτόχρονα τα περιθώρια παραμετροποίησής μέσω επεκτάσεων το καθιστά ιδανικό εργαλείο για τις ανάγκες του ελληνικού δημοσίου καθώς παρέχει ευχρηστία για τον μέσο χρήστη και δυνατότητες προσαρμογής στα ελληνικά δεδομένα. Το QGIS μπορεί να εγκατασταθεί σε Windows, Mac, Linux, BSD και διαθέτει μια ενεργή κοινότητα προγραμματιστών και χρηστών. – http://www.qgis.org

 9. Bonitasoft: Διαχείριση διαδικασιών για τις υπηρεσίες του δημοσίου με έμφαση σε service oriented περιβάλλοντα. Καλύτερη διαχείριση των διαδικασιών των επιχειρήσεων, μείωση κόστους, μείωση μέσου χρόνου εξυπηρέτησης πολιτών, καλύτερη διαχείριση επιχειρησιακών και ανθρώπινων πόρων των υπηρεσιών. – http://www.bonitasoft.com/

 10. Plumi Free Software video-sharing web application: Το Plumi έχει δεκάδες installations ανά τον κόσμο, ενώ τα 2 μεγαλύτερα portal σε Plumi έχουν χιλιάδες videos που έχουν γίνει upload. Είναι δυνατή η αναπαραγωγή στην αυθεντική μορφή που έχει ανέβει το video, είτε οι transcoded εκδοχές, σε μορφές webm (html 5) και mp4. Free software, δυνατότητα δημιουργίας portal που οι χρήστες ανεβάζουν videos χωρίς όρια στο μέγεθος/ποιότητα/format.

  Δυνατότητα για προσθήκη περισσότερων transcode servers για την περίπτωση που ανεβαίνουν πολλά video ταυτόχρονα

  Το περιεχόμενο ελέγχεται απο τους ιδιοκτήτες του portal και δεν μπαίνουν όρια λογικρισίας ή διαφημίσεις (όπως στις εμπορικές πλατφόρμες).

  Ενσωμάτωση του amara.org για την δημιουργία και προβολή υπότιτλων σε οποιαδήποτε γλώσσα.
  http://blog.plumi.org/

 11. WildFly: Εξυπηρετητής εφαρμογών αντίστοιχος των Oracle Weblogic και IBM WebSphere application servers, (πρώην γνωστός ως JBoss).

  Το όνομα JBoss πλέον παραπεμπει στο JBoss Enterprise Application Platform που είναι η εμπορική έκδοση του WildFly με υπηρεσίες υποστήριξης από την Red Hat, κατά τα πρότυπα του Fedora/RedHat Enterprise Linux.

  Τρέχει σε οποιαδήποτε πλατφορμα υποστηρίζει Java: Windows, Linux, Mac OS X, HP-UX, AIX, etc. και είναι ο πιο δημοφιλής application server με την μεγαλύτερη κοινότητα χρηστών που υπολοποιεί τα Java EE στανταρτς.
  http://wildfly.org/

 12. FOSWIKI: Enterprise collaboration και workflow platform. Used by Motorola, Yahoo! κλπ για τεκμηρίωση και εσωτερική οργάνωση.

  Απλό, ασφαλές, γρήγορο, εύκολο στην παραμετροποίηση. Ότι πρέπει για crash automation. Καταργεί όλες τις (ακριβές και δύσχρηστες) εφαρμογές που αναπτύσσονται από την ΚτΠ.

  Εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες. Μπορεί να στηθεί σε cluster.

  Ενδεικτικές εφαρμογές:
  – Αυτόματη Επικαιροποίηση και Κωδικοποίηση Νομολογίας, http://labs.opengov.gr/2011/02/23/3498

  – Αυτοματοποίηση ροών εργασίας σε όλο το Δημόσιο. Απλά, χωρίς καμία εγκατάσταση.

  – Ηλεκτρονική διανομή εγκυκλίων κλπ σε όλο το Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Απλά, χωρίς καμία εγκατάσταση.

  – Διασύνδεση υπηρεσιών μεταξύ τους (δια-υπηρεσιακές ροές εργασίας, πχ για αδειοδότηση επιχειρήσεων)
  http://foswiki.org/

 13. PostgreSQL/POSTGIS: Η βάση δεδομένων PostgreSQL μέσω της επέκτασης POSTGIS δύναται να υποστηρίξει μια πληθώρα χωρικών δεδομένων, διανυσματικών και ψηφιδωτών πού είναι απαραίτητο να αποθηκεύονται σε κεντρικό επίπεδο. Ενδεικτικά, εφαρμογή μπορεί να υπάρξει στο εθνικό κτηματολόγιο, στις πολεοδομίες, στις αρχαιολογικές υπηρεσίες, στον τουριστικό τομέα, στην έρευνα και γενικότερα σε τομείς με έντονη διαχείριση και παραγωγή χωρικών δεδομένων. – http://postgis.net/

 14. Ubuntu Linux: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σταθμούς εργασίας που χρησιμοποιούν κυρίως web browser, Libre Office και άλλο λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ. α) Κόστος αδειών χρήσης
  β) Συνέχεια χρήσης παλαιότερων μηχανημάτων μια και το Linux έχει λιγότερες απαιτήσεις από το μηχάνημα σε σχέση με τα Windows. – http://www.ubuntu.com/

 15. Σήμερα, με την οικονομική κρίση, η ανεργία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα. Ο εξαγωγικός προσανατολισμός είναι μονόδρομος. Καθώς η ΕΕ είναι πλούσια αλλά και απαιτητητική αγορά, η διαχείριση ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων (ISO 9001, ISO 22000, IFS/BRC κλπ) είναι απαραίτητη για κάθε σοβαρή εξαγωγική επιχείρηση. Ωστόσο τα σημερινά συστήματα απευθύνονται σε μεσσαίες επιχειρήσεις, είναι βασισμένα σε χαρτί, δύσχρηστα και χρονοβόρα, και ακατάλληλα για μικρές επιχειρήσεις. Από την άλλη, υπάρχουν open source εφαρμογές που μπορούν να αυτοματοποιήσουν κάθε ενότητα ενός συστήματος διαχείρισης και να εξαλείψουν όλη τη γραφειοκρατία.
  Για το λόγο αυτό προτείνουμε τη δημιουργία ενός open source & open hardware dedicated set-top box, ώστε να γλυτώσουμε ανθρωποώρες εργασίας, φωτοτυπίες, αρχειοθέτηση, σφραγίδες κλπ, και να κάνουμε εύκολο για μια εξαγωγική ΜΜΕ να σταθεί επάξια στη διεθνή αγορά. Το project αφορά την εγκατάσταση της εταιρικής πλατφόρμας συνεργασίας FOSWIKI – http://www.foswiki.org σε Raspberry Pi για χρήση ως χαμηλού κόστους process automation server, για paperless διαχείριση διαδικασιών από ελληνικές ΜΜΕ.
  Να πάμε τις νέες ελληνικές επιχειρήσεις στον 21ο αιώνα!

 16. http://oscirrus.see-do.org/ , OSCirrus is an expandable, open source software weather station built on inexpensive hardware and weather sensors. Version 1.0 consists of a wind vane (direction) and anemometer (wind speed) from Fascinating Electronics, an AVR MT 128 microcontroller embedded platform manufactured by Olimex and sold by Spark Fun Electronics in the US, and some middleware for importing the controller data and exporting the weather data to an XML package for delivering over the web. Here are a couple of glimpses of it:

 17. Open Hardware Lamp Post: Προτάσεις για Οpen Design Lamp Post με κοστολόγηση που να περιλαμβάνει υλικά της κολόνας απο μπετόν, εμποτισμένο ξύλο ή μέταλλο, το σύστημα led φωτισμού και εξοπλισμό wifi, αισθητήρες: θερμοκρασίας, υγρασίας, θορύβου, κλπ. Βασικά κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων να ειναι, η αισθητική, το κόστος, η αντοχή σε καιρικές συνθήκες, η διαθεσιμότητα υλικών στην τοπική αγορά και η ευκολία στην συντήρηση.

  Specifications of smart lamp posts: http://ec.europa.eu/eip/smartcities/files/aexampleofcommitmentfromsherpagroup_en.pdf

  Αυτή η παρουσίαση έχει στοιχεία για το ευρωπαϊκό smart cities initiative https://eu-smartcities.eu/sites/all/files/Humble%20Lamppost%20Almere%20Kick-Start%20Event%20Report_0.pdf

  Δείτε ως παράδειγμα και το http://www.auburnhills.org/news_detail_T3_R31.php

 18. Προτείνεται η δημιουργία ενός δικτυακού τόπου στον οποίο θα μπορεί ο καθένας να υποβάλει ένα ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο και σε πραγματικό χρόνο να βλέπει όλες τις ψηφιακές υπογραφές που περιέχει καθώς και αν αυτές θεωρούνται έγκυρες με βάσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 150/2001 ).

  Το σύστημα θα κάνει χρήση βιβλιοθηκών ανοιχτού λογισμικού (iText & Bouncy Castle) για να αναλύσει όλες τις ψηφιακές υπογραφές ενός εγγράφου.
  Το σύστημα θα ελέγχει εάν η υπογραφή βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό , αν έχει ενσωματωμένη χρονοσήμανση και θα πραγματοποιεί ελέγχους CRL (certificate revocation list ).
  Θα εμφανίζει τα αποτελέσματα σε φυσική γλώσσα που είναι κατανοητά από τον απλό χρήστη.
  Ο δικτυακός τόπος προβλέπεται να εξυπηρετήσει ιδιαίτερα :
  Δημοσίους Υπαλλήλους , οι οποίοι καλούνται να εξυπηρετήσουν αιτήματα πολιτών που έχουν σταλεί με χρήση ψηφιακά υπογεγραμμένων αρχείων ,

  Εταιρίες και Νομικά πρόσωπα που θέλουν να συμμετάσχουν σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών , και θέλουν να ελέγχουν αν τα ηλεκτρονικά δικαιολογητικά που υποβάλλουν φέρουν έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή.

  Τράπεζες και Ιδρύματα που καλούνται συχνά να ελέγχουν τα πιστοποιητικά εταιριών από το ΓΕΜΗ.

 19. The ISA programme supports the development of tools, services and frameworks in the area of e-Government through more than 40 actions. The solutions below are already operational. Over the coming months, further solutions will be ready for your use. All solutions are available free of charge to any interested Public Administration in Europe, with the exception of the machine translation tool MT@EC, which is available for a free trial only until the end of 2015 and the sTESTA service which can be used freely only under certain conditions. Check out which of these solutions might be beneficial for your administration.

  http://ec.europa.eu/isa/ready-to-use-solutions/index_en.htm

Leave a Reply to ΕΕΛ/ΛΑΚ Cancel reply