ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κεφάλαιο 5: Διαχείριση και απόθεση μελετών και σχεδίων για δημόσιους φορείς και οργανισμούς

Οδηγός χρήσης Μελετών

Σε αυτήν την ενότητα παρέχεται μία σύντομη μελέτη που αφορά στη διαχείριση και απόθεση μελετών για δημόσιους φορείς και οργανισμούς στην Ελλάδα. Η μελέτη προέκυψε κατόπιν επισκόπησης της υφιστάμενης κατάστασης με άμεση αναφορά σε καλές πρακτικές και αποδεκτές λύσεις ΕΛ/ΛΑΚ που έχουν υιοθετηθεί από πολύ γνωστούς δημόσιους φορείς ανά την υφήλιο.

Η μελέτη προτείνει την χρήση του Αποθετηρίου Κατάθεσης Μελετών Δημοσίου, καθώς και του GrabCAD για διαχείριση μελετών σχεδίων. Οι επιλογές αυτές τεκμηριώνονται βάσει και του υπάρχοντος θεσμικού/νομοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα.

Στα Παραρτήματα Δ.1 και Δ.2 που αποτελούν βασικό μέρος της παρούσας ενότητας αναλύονται -με όσο το δυνατόν απλό και περιγραφικό τρόπο- τα βήματα τα οποία χρειάζονται για την εγγραφή, την απόθεση και διαχείριση μελετών και σχεδίων από έναν φορέα χρήστη του Αποθετηρίου Κατάθεσης Μελετών Δημοσίου και του GrabCAD αντίστοιχα.

5.1 Αποθετήριο Κατάθεσης Μελετών Δημοσίου

Το Αποθετήριο Κατάθεσης Μελετών Δημοσίου υποστηρίζεται από το Εθνικό Κέντρο Δημοσίας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και αποσκοπεί στην συγκέντρωση, επεξεργασία και διάχυση μελετών και ερευνών που εκπονούνται από υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης σχετικά με θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, εισαγωγής οργανωτικών και λειτουργικών αλλαγών στη δημόσια διοίκηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και η παρακολούθηση, καταγραφή και μελέτη καινοτομικών μεθόδων, διαδικασιών και προσεγγίσεων στη δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση (δες http://resources.ekdd.gr/knowledge/).

5.2 GrabCAD

Το GrabCAD αποτελεί μία ανοικτή cloud-based πλατφόρμα / αποθετήριο που επιτρέπει σε μηχανικούς για διαχερίζονται και να διαμοιράζονται αρχεία CAD. Αποσκοπεί στο να αντικαταστήσει πολύπλοκες και κοστοβόρες διαδικασίες που χρειάζεται να ενεργοποιηθούν όταν διαφορετικές ομάδες μηχανικών θέλουν να διαλειτουργήσουν σε επίπεδο versioning, επικαιροποίησης περιεχομένου, επισήμανσης αλλαγών, πολλαπλής πρόσβασης διαφορετικών χρηστών στο ίδιο αρχείο κ.λπ. Δεν είναι τυχαίο που το GrabCAD ονομάζεται και GitHub των χρηστών CAD. Στηρίζεται στην υποδομή Amazon S3 secure server cloud architecture.

5.3 Καλές πρακτικές και παραδείγματα

5.3.1 GrabCAD

Στο https://grabcad.com/library παρατίθενται ορισμένα από τα αποτεθημένα έργα μελετών της κοινότητας GrabCAD.

5.4 Θεσμικό Πλαίσιο

5.4.1 Αποθετήριο Κατάθεσης Μελετών Δημοσίου

Στην Ελλάδα υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που να επιτρέπει σε πολιτικούς μεταρρυθμιστές να σχεδιάσουν δράσεις ανοικτής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με θετική επίδραση στη λειτουργία της διοίκησης και στις σχέσεις της με τους πολίτες και την οικονομία. Αποτελείται κυρίως από τους εξής νόμους:

Το Ν. 3861/2010 για την ανάρτηση των πράξεων, των οργανογραμμάτων και των στοιχείων επικοινωνίας των Δημοσιών υπαλλήλων στο διαδίκτυο (Διαύγεια).

Το Ν. 3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που θέτει ένα ευρύτατο πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών με συναλλασόμενους το κράτος, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

To N. 4048/2012 για τη ρυθμιστική διακυβέρνηση ο οποίος μεταξύ άλλων θεσμοθετεί σε ένα αρχικό επίπεδο την ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση μέσω opengov επί σχεδίων νόμου.

Το Ν. 4305/2014 για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα ο οποίος εισαγάγει την αρχή της εξορισμού ανοικτότητας των δεδομένων.

Το Ν 3882/2010 για την εθνική υποδομή γεωχωρικών δεδομένων.

Το Ν. 4013/2011 για το κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο για τις προμήθειες του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Το Ν. 3966/2011 για το αποθετήριο μελετών του δημοσίου τομέα.

Επιπρόσθετα και συμπληρωματικά με τα ανωτέρω η παρακάτω εγκύκλιος (βλ. http://resources.ekdd.gr/knowledge/files/egyklios_genikou_grammatea.pdf) περιγράφει αναλυτικά:

  • Την υποχρέωση υποβολής ερευνών και στατιστικών δεδομένων μέσω του Αποθετηρίου Κατάθεσης Μελετών Δημοσίου,
  • τις κατηγορίες μελετών, ερευνών και δεδομένων που θα πρέπει να υποβάλλονται,
  • τις προβλεπόμενες διαδικασίες κοινοποίησης στη Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Ε.Κ.Δ.Α.Α., και
  • τις διαδικασίες σχετικά με τη διάθεση στοιχείων και πληροφοριών στο Ψηφιακό Αποθετήριο.

5.4.2 GrabCAD

Το θεσμικό πλαίσιο του GrabCAD δεν καλύπτεται αυστηρά από τους όρους χρήσης που παρατίθενται στο https://grabcad.com/terms.

5.5 Πρόταση

Για την περίπτωση του Αποθετηρίου Κατάθεσης Μελετών Δημοσίου υπάρχει ισχυρό θεσμικό και νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα για την υποστήριξή του. Πέραν τούτου όμως, χρειάζεται ενδυνάμωση της χρήσης του από δημόσιους φορείς δημοσίου, καθώς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Για απόθεσης μελετών σε επίπεδο σχεδίων CAD προτείνεται η χρήση του GrabCAD. Η πλατφόρμα έχει μεγάλη διείσδυση στο χώρο των μηχανικών σε παγκόσμια κλίμακα. Μειονέκτημα αποτελούν οι όροι χρήσης που δεν συνδέονται άμεσα με τους όρους αδειοδότησης σε λογισμικό, δεδομένα και περιεχόμενα των προηγούμενων ενοτήτων.

Οδηγίες χρήσης για το Αποθετήριο Κατάθεσης Μελετών Δημοσίου, καθώς και για το GrabCAD παρατίθενται στα Παραρτήματα Δ.1 και Δ.2 αντίστοιχα.


Πίσω στην Αρχική σελίδα της Διαβούλευσης

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα χαρούμε να μοιραστείτε τις σκέψεις σας μαζί μας, παρακαλώ σχολιάστεx
()
x