ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Οδηγοί σύνταξης και εμπλουτισμού άρθρων της Wikipedia που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε

Στο πλαίσιο των δράσεων της ΕΕΛΛΑΚ για τον εμπλουτισμό της Wikipedia με περιεχόμενο Ελληνικού ενδιαφέροντος, έχει ανατεθεί (κατόπιν σχετικού διαγωνισμού) σε δύο δήμους η δημιουργία οδηγών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπο για άλλους δήμους και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παρακάτω παραθέτονται οι δύο οδηγοί για παρατηρήσεις και σχολιασμό μέχρι την 10η Ιουλίου.

Read more

Οδηγός Wikipedia Δήμου Ρεθύμνου

Εισαγωγή

Ο συγκεκριμένος οδηγός σκιαγραφεί τα βήματα σύνταξης ή εμπλουτισμού, αλλά και μετάφρασης λημμάτων της wikipedia (στα ελληνικά: “βικιπαίδεια”), τα οποία αφορούν ελληνικούς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο τη συμβολή στην προσπάθεια για μια “υποδειγματική” παρουσίαση μιας περιφέρειας, ενός δήμου, μιάς πόλης, ενός χωριού, ενός οικισμού κ.ο.κ. στη βικιπαίδεια.

Read more

Οδηγός Wikipedia Δήμου Λοκρών

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο οδηγός αυτός, σύνταξης και εμπλουτισμού λημμάτων, που αφορούν τους δήμους της Ελλάδος, και την παρουσία τους στη Wikipedia, αποτελεί μία προσπάθεια καταγραφής της διαδικασίας αυτής, βήμα-βήμα, ώστε μελλοντικά να καταστεί υπόδειγμα, για ανάλογα εγχειρήματα που θα ακολουθήσουν.  Ο χαρακτήρας του οδηγού είναι καθαρά βιωματικός και εμπειρικός, ενώ ταυτόχρονα έγινε προσπάθεια να «συμπλέει» με τα γενικότερα πρότυπα και πρακτικές της Wikipedia.

Read more

Hunspell: Προδιαγραφές ανάπτυξης συστήματος διαχείρισης του εμπλουτισμού του λεξικού ορθογραφικής διόρθωσης ελληνικών

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε

 

Σε συνέχεια της πρώτης διαβούλευσης εκπονήθηκε σχετική μελέτη Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας. Παρακάτω παρατίθενται τα βασικά σημεία για σχολιασμό μέχρι τις 29 Απριλίου.

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη σε μορφή pdf.

Με βάση τα πορίσματα της επισκόπησης των ελληνικών ορθογράφων και της συνεργατικής ανάπτυξης σκιαγραφούνται τα χαρακτηριστικά του ΠΣ προς ανάπτυξη, πρώτα οι τεχνικές προδιαγραφές και στη συνέχεια οι λειτουργικές. Τέλος, περιγράφονται οι προδιαγραφές των κανόνων που χρησιμοποιεί ο ορθογράφος για τη διόρθωση κειμένων.

Read more

Μελέτη χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στον Δημόσιο Τομέα

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε

 

Σε συνέχεια της πρόσφατης διαβούλευσης για τη διαμόρφωση τεκμηριωμένης πρότασης με στόχο την  προώθηση του Ανοιχτού Λογισμικού και των Aνοικτών προτύπων  στον Δημόσιο Τομέα, η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα παραθέτει τα βασικά κεφάλαια της μελέτης για προτάσεις και σχολιασμό.

Η μελέτη με τίτλο «Αποτίμηση της Χρήσης του Ελεύθερου Λογισμικού/Ανοικτού Λογισμικού (ΕΛ/ΛΑΚ) στον Δημόσιο Τομέα» αποσκοπεί στην δημιουργία επιστημονικού υπόβαθρου ικανού να αποτελέσει την βάση για μια εναλλακτική προσέγγιση στην υιοθέτηση του Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα στην Δημόσια Διοίκηση.

Η προτεινόμενη μεθοδολογία χρησιμοποιεί την θεωρία των πραγματικών δικαιωμάτων “real options” για να αποτιμήσει το επενδυτικό εγχείρημα εισαγωγής και χρήσης του ΕΛ/ΛΑΚ σε έναν δημόσιο οργανισμό.

Read more