ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δράσεις ΕΕΛ/ΛΑΚ

Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε Οι δράσεις της εταιρείας έχουν ως κύριο στόχο να συμβάλλουν στην προώθηση και ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και κατατάσσονται σε 3 βασικές κατηγορίες: Ανάπτυξη εφαρμογών Δράσεις Προώθησης Υποστήριξη Κοινοτήτων (Community Building) Για … Read more

8. ΕΛΛΑΚ για μια δημόσια υπηρεσία

Καταγραψτε λογισμικό ανοικτού κώδικα που μπορεί να αξιοποιηθεί για την υποστήριξη των αναγκών μιας δημόσιας υπηρεσίας (π.χ διακίνηση εγγράφων, διεκπαιραίωση υποθέσεων , επικοινωνία με πολίτες, συνεργατικά περιβάλλοντα, διαχείριση γνώσης / τεκμηρίωσης, δικτυακοί τόποι )

6. Ανοικτό Λογισμό σε βασικούς τομείς

Συμπληρώστε τους τομείς εφαρμογής / προτείνετε παραδείγματα – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Παιδεία – Υγεία – Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις – Κίνητρα για την υιοθέτηση

5. Μεθοδολογία – Στρατηγική – Προϋποθέσεις

Ποια είναι τα βήματα και η στρατηγική για την προώθηση του ανοικτού λογισμικού και την υιοθέτηση ανοικτών προτύπων σε πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου . Ποιες προϋποθέσεις χρειάζεται να διαμορφωθούν στη Δημόσια Διοίκηση