ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Προτάσεις δράσης για τα Creative Commons Greece

Στο πλαίσιο σχεδιασμού του ετήσιου προγράμματος δράσης των Creative Commons στην Ελλάδα,  σας καλούμε να καταθέσετε τις προτάσεις σας και τις ιδέες σας για τις δράσεις της ομάδας,  έως την Παρασκευή 16/10/2015*. Τι είναι τα Creative Commons;  Τα Creative Commons είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του ανοικτού και προσβάσιμου … Read more

Ιδέες για έργα ανοιχτών τεχνολογιών

Στο πλαίσιο του έργου των Μονάδων Αριστείας, σύντομα θα δημοσιευθεί πρόσκληση για την ενίσχυση έργων ανοιχτών τεχνολογιών(με αντικείμενο λογισμικό, υλισμικό, δεδομένα ή/και περιεχόμενο). Στόχος είναι, η ενίσχυση φυσικών ή νομικών προσώπων για την ανάπτυξη εφαρμογών ανοιχτών τεχνολογιών που αφορούν τις δέκα(10) θεματικές περιοχές των Μονάδων Αριστείας (Μεταφορές–Ναυτιλία, Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Αγροτική Ανάπτυξη–Περιβάλλον, Βασικές … Read more

Διακύρηξη του CommonsFest 2014 για την υπεράσπιση και τη διεύρυνση των Κοινών

Στο πλαίσιο των δράσεων της ΕΕΛ/ΛΑΚ για την προώθηση και την υποστήριξη της ανοικτότητας σας καλεί να συμβάλλετε στην τελική διαμόρφωση της Διακύρηξης, που προετοιμάζεται από τους συμμετέχοντες του 2ου Φεστβάλ των Κοινών (09-10-11/05/2014) αναφορικά με την υπεράσπιση και διεύρυνση των κοινών, προτείνοντας αλλαγές . Το κείμενο που είναι διαθέσιμο για διαμόρφωση βρίσκεται εδώ καθώς … Read more

Έκθεση Προόδου Σχεδίου Δράσης Ελλάδας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη διεθνή πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership – OGP), η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει συγκεκριμένες κυβερνητικές δεσμεύσεις για την προώθηση της διαφάνειας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Για τη συμμετοχή της στην πρωτοβουλία OGP είχε υποβάλει … Read more

Συνεργατική ανάπτυξη εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού

 Η ΕΕΛ/ΛΑΚ επιδιώκει σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα, τα μέλη της και έμπειρους προγραμματιστές(developers) να σχεδιάσει δράσεις πληθοπορισμού( http://el.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing ) που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Στόχος μας είναι η συνεργατική ανάπτυξη εφαρμογών από όσους κρίνουν ότι έχουν αμοιβαίο συμφέρον να συμμετάσχουν, το λογισμικό που θα αναπτυχθεί θα είναι διαθέσιμο με την Ευρωπαϊκή άδειαανοιχτού λογισμικού EUPL(https://joinup.ec.europa.eu/software/page/eupl ). Μπορείτε … Read more