ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κεφάλαιο 2: Ορισμός Ώριμων Έργων Ανοικτού Λογισμικού

Τομείς Αξιοποίησης και Κατηγοριοποίηση Έργων

 1. Αυτοματοποίηση Γραφείου (Office Automation)
 2. Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System)
 3. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (e-learning Software)
 4. Συστήματα Αγροτικής και Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης (Agriculture & Environmental Management Systems)
 5. Μεταφορές & Ναυτιλία (Transportation, Shipping and Logistics)
 6. Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-Government)
 7. Τουρισμός & Πολιτισμός (Tourism & Culture)
 8. Πολυμέσα και Σχεδίαση (Multimedia & CAD)
 9. Συστήματα Γεωγραφικών Δεδομένων (Geodata Systems)
 10. Συστήματα Ηλεκτρονικής Υγείας (eHealth)
 11. Εφαρμογές Γενικού Ενδιαφέροντος (General & Productivity applications)
 12. Συστήματα Διαχείρισης Πελατών (Customer Relation Management System)
 13. Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning systems)
 14. Επιχειρηματικές Εφαρμογές (Business Software)
 15. Συστήματα Συνεργασία και Διαμοιρασμού (Collaboration and Sharing Systems)
 16. Συστήματα Απόθεσης και Διαχείρισης Εκδόσεων (Versioning Management Systems)
 17. Εργαλεία Διαχείρισης Δικτύου (Network Management Tools)
 18. Εργαλεία Ασφάλειας (Security tools)
 19. Υπηρεσίες καταλόγου (Directory services)
 20. Ευρετηριοποίηση και αναζήτηση (Indexing and searching)
 21. Λειτουργικά Συστήματα (Operating systems )
 22. Εξυπηρετητές ( Servers and application servers)
 23. Γλώσσες και Πλατφόρμες Ανάπτυξης Λογισμικού (Languages and development frameworks)
 24. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Data Base Management Systems)
 25. Συστήματα διαχείρισης Υπολογιστικού Νέφους & Συστήματα εικονικοποίησης (Cloud Services – Virtual Machines)
  1. Κριτήρια Αξιολόγησης Λογισμικών

   1. Αποδοχή από την εκάστοτε κοινότητα χρηστών – Υπάρχουσα Χρήση από διάφορους φορείς

Βασικό χαρακτηριστικό για την αξιολόγηση ανοικτού λογισμικού είναι η αποδοχή από την εκάστοτε κοινότητα χρηστών καθώς και το πλήθος εγκαταστάσεων του συγκεκριμένου λογισμικού όπως αυτό ορίζεται από κοινότητες όπως το openhub.net (Project Activity – user downloads) αλλά και την εκάστοτε κοινότητά του. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με το τη δραστηριότητα χρήσης και αναβάθμισης του συγκεκριμένου λογισμικού μπορούν να καθορίσουν το επίπεδο αποδοχής από του εκάστοτε χρήστης σε διάφορους τομείς.

Ωριμότητα – Βιωσιμότητα Έργου

Η ωριμότητα και η βιωσιμότητα ενός έργου ανοικτού λογισμικού ορίζεται ως η χρονική διάρκεια κατά την οποία το λογισμικό είναι σε διάθεση και χρήση, μετρική η οποία παρουσιάζεται από την κοινότητα του εκάστοτε λογισμικού αλλά και από πύλες καταγραφής όπως το openhub.net (Initial Commit) καθώς και από το σύνολο των συνεισφορών που έχουν γίνει από το developer community (total commits).

Κοινότητα Ανάπτυξης – Αξιολόγησης και Υποστήριξης Λογισμικού

Το σύνολο των λογισμικών ανοικτού κώδικα υποστηρίζεται από μια κοινότητα προγραμματιστών και χρηστών, χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να καθορίσουν την ωριμότητα του σχετικά με την συνεισφορά στην ανάπτυξη και υποστήριξη του εκάστοτε λογισμικού. Το μέγεθος της κοινότητα που το αναπτύσσει, το αξιολογεί και το υποστηρίζει αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό για το χαρακτηρισμό ενός λογισμικού ως ώριμο.

Τεκμηρίωση κώδικα και οδηγοί χρήσης (Documentation & User manual)

Κάθε λογισμικό είναι αναγκαίο να συνοδεύεται από ένα σύνολο τεκμηρίωσης τόσο κώδικα όσο και οδηγών χρήσης. Η τεκμηρίωση του κώδικα αφορά τόσο έγγραφα όσο και σχολιασμό κώδικα ώστε να είναι σε θέση οποιοσδήποτε να εντοπίσει, προσαρμόσει ή επεκτείνει το λογισμικό στις ανάγκες του. Επιπλέον οι οδηγοί χρήσης είναι απαραίτητοι ώστε οι χρήστες να μπορούν εύκολα να εξοικειωθούν και να λειτουργήσουν το λογισμικό.

Άδεια Χρήσης και αξιοποίησης

Ένα από τα βασικότερα κριτήρια αξιολόγησης ενός ανοικτού λογισμικού αποτελεί η άδεια χρήσης του καθώς είναι αυτό που θα υποδείξει σε ένα φορέα εάν είναι σε θέση να το χρησιμοποιήσουν για το σκοπό που επιθυμούν.

Επίπεδο Εξελληνισμού

Ένα από τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των ώριμων έργων ανοικτού λογισμικού για τον Ελλαδικό χώρο αποτελεί το επίπεδο εξελληνισμού του εκάστοτε λογισμικού. Σε πολλές περιπτώσεις θεωρείται ως βασικό προαπαιτούμενο από ένα λογισμικό ώστε να θεωρηθεί ως ώριμο προκειμένου να είναι σε θέση να χρησιμοποιηθεί. Το επίπεδο εξελληνισμού αφορά τόσο το περιβάλλον χρήσης του λογισμικού όσο και τους διαθέσιμους οδηγούς χρήσης του.

Επίπεδο Προσαρμογής με την Ελληνική Πραγματικότητα

Πέρα από το επίπεδο εξελληνισμού μιας εφαρμογής ανοικτού λογισμικού, βασική κριτήριο σε πολλές περιπτώσεις είναι και το επίπεδο προσαρμογής με την Ελληνική πραγματικότητα. Αυτό αφορά κυρίως εφαρμογές που απαιτούν κατάλληλη προσαρμογή ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχει ο εκάστοτε φορέας που θα χρησιμοποιήσει το λογισμικό.

Υποστήριξη από Ιδιωτικές Εταιρείες Πληροφορικής

Παρ’ όλη την πληρότητα των ανοικτών λογισμικών είναι πιθανό πολλές φορές να απαιτηθεί η αναπροσαρμογή κάποιων τμημάτων του λογισμικού ή ακόμα και η προσθήκη μιας νέας λειτουργικότητας ώστε να πληροί τις απαιτήσεις και να είναι χρηστικό. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη τουλάχιστο μιας ιδιωτικής εταιρείας η οποία θα είναι σε θέση να υποστηρίζει πλήρως το εκάστοτε λογισμικό.


Πίσω στην αρχική σελίδα της διαβούλευσης

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα χαρούμε να μοιραστείτε τις σκέψεις σας μαζί μας, παρακαλώ σχολιάστεx
()
x