ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κεφάλαιο 3: Ώριμα Έργα Ανοικτού Λογισμικού

3.1. Καταγραφή ενδεικτικών έργων (λογισμικά)

Περιγραφή ώριμου λογισμικού
Τίτλος λογισμικού: OpenSIPS (Open SIP Server)
Τομείς αξιοποίησης: Συστήματα Συνεργασίας
URL λογισμικού:

http://www.opensips.org/

URL κοινότητας:

http://www.opensips.org/Community/Foundation-Main

Σύντομη περιγραφή:

To OpenSIPS (Open SIP Server) είναι μια ώριμη υλοποίηση ανοιχτού λογισμικού ενός διακομιστή SIP. Το OpenSIPS είναι κάτι περισσότερο από ένα SIP-Proxy / router καθώς περιλαμβάνει λειτουργίες σε επίπεδο εφαρμογών. Είναι το βασικό στοιχείο κάθε λύσης VoIP που βασίζονται σε SIP με μια πολύ ευέλικτη και προσαρμόσιμη μηχανή δρομολόγησης, Το OpenSIPS ενοποιεί φωνή, βίντεο, IM και παρουσία εξυπηρέτηση σε ένα ιδιαίτερα αποδοτικό τρόπο.

Μέγεθος κοινότητα χρηστών:
Επίπεδο ωριμότητας:
Μέγεθος κοινότητα ανάπτυξης:
Επίπεδο τεκμηρίωσης
Άδεια χρήσης:

GNU General Public License (GPL)

Επίπεδο εξελληνισμού:
Επίπεδο προσαρμογής στην Ελληνική Πραγματικότητα:
Υποστήριξη από ιδιωτικές εταιρείες:
Περιγραφή ώριμου λογισμικού
Τίτλος λογισμικού:

Asterisk

Τομείς αξιοποίησης: Συστήματα Συνεργασίας
URL λογισμικού:

http://www.asterisk.org/

URL κοινότητας:

http://www.asterisk.org/community

Σύντομη περιγραφή:

Asterisk είναι ένα ανοικτό λογισμικό για τη δημιουργία εφαρμογών επικοινωνιών. Asterisk μετατρέπει ένα υπολογιστικό σύστημα σε έναν εξυπηρετητή επικοινωνιών. Χρησιμοποιείται από τις μικρές επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, τηλεφωνικά κέντρα, φορείς και κυβερνητικούς οργανισμούς, σε όλο τον κόσμο.

Μέγεθος κοινότητα χρηστών:
Επίπεδο ωριμότητας:
Μέγεθος κοινότητα ανάπτυξης:
Επίπεδο τεκμηρίωσης
Άδεια χρήσης:

GNU General Public License (GPL)

Επίπεδο εξελληνισμού:
Επίπεδο προσαρμογής στην Ελληνική Πραγματικότητα:
Υποστήριξη από ιδιωτικές εταιρείες:
Περιγραφή ώριμου λογισμικού
Τίτλος λογισμικού:

Moodle

Τομείς αξιοποίησης: Εκπαιδευτικό Λογισμικό (e-learning Software)
URL λογισμικού:

http://www.openeclass.org

URL κοινότητας:
Σύντομη περιγραφή:

Το Moodle είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό σχεδιασμένο για να παρέχει στους εκπαιδευτές τους διαχειριστές και στους μαθητευόμενους, ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για να δημιουργούν προσωπικά περιβάλλοντα εκμάθησης.

Μέγεθος κοινότητα χρηστών:
Επίπεδο ωριμότητας:
Μέγεθος κοινότητα ανάπτυξης:
Επίπεδο τεκμηρίωσης
Άδεια χρήσης:

GPL-2.0+

Επίπεδο εξελληνισμού:
Επίπεδο προσαρμογής στην Ελληνική Πραγματικότητα:
Υποστήριξη από ιδιωτικές εταιρείες:
Περιγραφή ώριμου λογισμικού
Τίτλος λογισμικού:

Open eClass

Τομείς αξιοποίησης: Εκπαιδευτικό Λογισμικό (e-learning Software)
URL λογισμικού: http://moodle.org/
URL κοινότητας:
Σύντομη περιγραφή:

Η πλατφόρμα Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και συνιστά προσφορά του Ελληνικού Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, βασίζεται στη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα, υποστηρίζεται ενεργά από το GUnet και διανέμεται ελεύθερα. Βασική επιδίωξη της πλατφόρμας είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και η εποικοδομητική χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Μέγεθος κοινότητα χρηστών:
Επίπεδο ωριμότητας:
Μέγεθος κοινότητα ανάπτυξης:
Επίπεδο τεκμηρίωσης
Άδεια χρήσης:

GPL-2.0+

Επίπεδο εξελληνισμού:
Επίπεδο προσαρμογής στην Ελληνική Πραγματικότητα:
Υποστήριξη από ιδιωτικές εταιρείες:
Περιγραφή ώριμου λογισμικού
Τίτλος λογισμικού:

LibreOffice

Τομείς αξιοποίησης: Αυτοματοποίηση Γραφείου
URL λογισμικού:

http://www.libreoffice.org/

URL κοινότητας:

https://wiki.documentfoundation.org/

Σύντομη περιγραφή:

To LibreOffice είναι μια σουίτα αυτοματοποίησης γραφείου Ανοικτού Κώδικα, η οποία περιλαμβάνει έξι εφαρμογές, πλούσιες σε χαρακτηριστικά, για τη δημιουργία εγγράφων και τη διαχείριση δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, η σουίτα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εφαρμογές:

α) τον Επεξεργαστή Κειμένων Writer, β) το Υπολογιστικό Φύλλο Calc, γ) την εφαρμογή Παρουσίασης Διαφανειών Impress, δ) την εφαρμογή Σχεδίασης / Ζωγραφικής Draw, ε) την εφαρμογή Διαχείρισης Μαθηματικών Τύπων και Υπολογισμών Math και στ) την εφαρμογή Βάσης Δεδομένων Base.

Το LibreOffice λειτουργεί σήμερα στις πλατφόρμες Microsoft Windows, GNU/Linux, Mac OS X, FreeBSD, Solaris και σε διάφορες άλλες παραλλαγές του Unix.

Μέγεθος κοινότητα χρηστών: Περισσότερες από 120 εκατομμύρια μοναδικές διευθύνσεις λήψεις έως το Μάιο 2015. Σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι διανομές Linux στις οποίες το LibreOffice είναι προεγκατεστημένο
Επίπεδο ωριμότητας: Τρέχουσα σταθερή έκδοση: 5.0.4, Δεκέμβριος 2015

Πρώτη σταθερή: Ιανουάριος 2011

Μέγεθος κοινότητα ανάπτυξης: Περισσότεροι από 1400 άνθρωποι
Επίπεδο τεκμηρίωσης Πλήρης τεκμηρίωση
Άδεια χρήσης: GNU LGPLv3
Επίπεδο εξελληνισμού: Πλήρης υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας τόσο σε ότι αφορά τη γραφική διεπαφή της σουίτας όσο και τις οδηγίες χρήσης της
Επίπεδο προσαρμογής στην Ελληνική Πραγματικότητα: Προσαρμοσμένο στις διαφοροποιήσεις τις Ελληνικής πραγματικότητας
Υποστήριξη από ιδιωτικές εταιρείες: Έχει δημιουργηθεί συμβουλευτική επιτροπή για την περεταίρω ανάπτυξη της σουίτας, την οποία απαρτίζουν οι ακόλουθες εταιρίες:

AMD, CIB Software, City of Munich, CloudOn, Collabora, Free Software Foundation, Google, Intel, KACST (King Abdul-Aziz City for Science & Technology), Lanedo, MiMo (French Government), Red Hat, RPA RusBITech, SPI, Studio Storti, SUSE, ITOMIG


3.2. Διεθνείς και Εθνικές καλές πρακτικές

H Υπηρεσία Επικοινωνίας και Συνεργασίας Του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)

Η υπηρεσία Επικοινωνίας και Συνεργασίας (https://www.uc.sch.gr) προσφέρει σε όλους τους χρήστες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου δυνατότητα επικοινωνίας με φωνή, βίντεο και γραπτά μηνύματα. Προσφέρει επίσης προηγμένες υπηρεσίες, όπως συνδιάσκεψης και δυνατότητα μεταφοράς αρχείων και διαμοιρασμού της επιφάνειας εργασίας μεταξύ δύο Η/Υ, καθώς και υποσύστημα λήψης fax και προώθησης του στο email του χρήστη. Για τις ανάγκες λειτουργίας των Κέντρων Τεχνικής Υποστήριξης των Φορέων Υλοποίησης του ΠΣΔ (801.11.801.81), η υπηρεσία ανέπτυξε εξελιγμένο σύστημα Call Center, με δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα πληροφοριακά συστήματα του ΠΣΔ.

Η Υπηρεσία χρησιμοποιεί και βασίστηκε εξ ολοκλήρου σε Ανοικτό Λογισμικό και συγκεκριμένα στα OpenSIPs (www.opensips.org) και Asterisk (www.asterisk.org)

Μερικά οφέλη από τη χρήση της υπηρεσίας είναι:

 • Διευκολύνεται η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μελών του ΠΣΔ και εξοικονομούνται πόροι, καθώς η επικοινωνία πραγματοποιείται δωρεάν.
 • Αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης του ΠΣΔ (helpdesk).
 • Δημιουργούνται προϋποθέσεις αξιοποίησης της υπηρεσίας ως ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό εργαλείο για την συνεργασία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.
 • Επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών από μαθητές, με ασφαλή τρόπο, καθώς η πρόσβαση πιστοποιείται και επιτρέπεται μόνο σε κατόχους λογαριασμού του ΠΣΔ.Χρήστες της υπηρεσίας (Νοέμβριος 2015)
 • Επίσημοι Λογαριασμοί Μονάδων: 336
 • Εκπαιδευτικοί / άλλα φυσικά πρόσωπα: 1094

Φορείς Υλοποίησης ΠΣΔ που χρησιμοποιούν την υπηρεσία Call Center

 • Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης 12
 • Τεχνικοί Κέντρων Τεχνικής Υποστήριξης 54

Ανοιχτό λογισμικό αυτοματισμού γραφείου στο Δήμο Καλαμαριάς

Ήδη από τα τέλη του 2012, το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου Καλαμαριάς, προχώρησε στην αντικατάσταση του εμπορικού λογισμικό που χρησιμοποιούσε για τον αυτοματισμό γραφείου, με αντίστοιχο λογισμικό ανοιχτού κώδικα LibreOffice, σε περισσότερες από 160 θέσεις εργασίας οργανισμών και φορέων που εποπτεύονται από το Δήμο.

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν εγκαταστάσεις του LibreOffice στις ακόλουθες διευθύνσεις και φορείς:

 • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (35 θέσεις εργασίας)
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (20 θέσεις εργασίας)
 • Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας (15 θέσεις εργασίας)
 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (20 θέσεις εργασίας)
 • Διεύθυνση Πολεοδομίας & Πολεοδομικών Εφαρμογών (10 θέσεις εργασίας)
 • Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, Έργων, Συντήρησης & Σημάνσεων/Διεύθυνση Καθαριότητος – Πρασίνου (10 θέσεις εργασίας)
 • Κ.Ε.Δ.Κ.Α (15 θέσεις εργασίας)
 • ΔΕΤΕΚ Α.Ε. ΟΤΑ (4 θέσεις εργασίας)
 • Ι.Α.Π.Ε. (3 θέσεις εργασίας)
 • Μουσείο Φωτογραφίας «Χ. Καλεμκερής» (2 θέσεις εργασίας)
 • ΔΟΠΑ & ΑΠΗ (36 θέσεις εργασίας)

Η ενέργεια αυτή του Δήμου, οδήγησε στην εξοικονόμηση ενός σημαντικού χρηματικού ποσού. Δοθέντος ότι η τρέχουσα τιμή αγοράς για τον δημόσιο τομέα, της αντίστοιχης ιδιοταγούς σουίτας κυμαίνεται γύρω στα 380€/άδεια, και λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι, σε περίπτωση που ο Δήμος αποφάσιζε να ανανεώσει την αγορά νέων αδειών χρήσης για να αναβαθμίσει σε μια μεταγενέστερη έκδοση της, θα υπήρχε ανάγκη περαιτέρω δαπάνης για ανανέωση των παλιών υπολογιστών, ακόμη και με την πλέον μετριοπαθή εκτίμηση, επιτεύχθηκε συνολική εξοικονόμηση της τάξης των 85.000 €. Να σημειωθεί ότι το ανοιχτό λογισμικό LibreOffice, έρχεται με δωρεάν ενημερώσεις και αναβαθμίσεις, γεγονός που σημαίνει ότι η συντήρησή του δεν έχει κανένα κόστος για το Δήμο.

Η πρωτοβουλία αυτή του Δήμου έτυχε θετικής δημοσιότητας ακόμη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχετική της ιστοσελίδα που ασχολείται με την οργάνωση και αυτοματοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης, και δείχνει τον δρόμο για τον περιορισμό των δαπανών και του λειτουργικού κόστους, θέματος ιδιαίτερα σημαντικού τόσο παγκοσμίως όσο και στην χώρα μας.

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Από το 2012 έως το 2015 ένας μεγάλος αριθμός ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα στα πλαίσια του ΕΠ “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (Πρόσκληση 101) που αφορούσε στην ανοικτή διάθεση ηλεκτρονικών μαθημάτων προερχόμενων από τα προγράμματα σπουδών των ιδρυμάτων. Ταυτόχρονα το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – GUNET υλοποίησε μία οριζόντια δράση στα πλαίσια της ίδιας πρόσκλησης με αντικείμενο την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τα ιδρύματα και κυρίως την ανάπτυξη ενός κεντρικού μητρώου ελληνικών ακαδημαϊκών μαθημάτων.

Τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ τα οποία συμμετείχαν στο πρόγραμμα αξιοποίησαν είτε το Openeclass (http://www.openeclass.org/), το οποίο βελτιώθηκε με σκοπό να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης προσπάθειας, είτε το moodle (http://moodle.org/). Το πρόγραμμα έχει πλέον ολοκληρωθεί και συνολικά έχουν αναπτυχθεί πάνω από 3000 ηλεκτρονικά μαθήματα που διατίθενται ελεύθερα, προερχόμενα από 25 ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα.

3.3. Προτάσεις αντικατάστασης υπαρχόντων κλειστών – εμπορικών λογισμικών με ανοικτά (ισοδύναμα λογισμικά)

Βλ. συνημμένο αρχείο (Mature-Open-Source-Software)


Πίσω στην αρχική σελίδα της διαβούλευσης

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα χαρούμε να μοιραστείτε τις σκέψεις σας μαζί μας, παρακαλώ σχολιάστεx
()
x